Områdesmöte

DAGORDNING
Hertsöns Områdesgrupp 2018-02-27
Tid och Plats: 10.00-12.00 på LSK:s kansli

§12 Mötets öppnande
§13 Godkännande av dagordning
§14 Val av sekreterare
§15 Godkännande av föregående protokoll
§16 Inkomna skrivelser
¤ Bodil Edenhagen, bifogas
¤ Bertil Henriksson, bifogas
§17 Rapporter från medlemsorganisationer
§18 Övriga frågor
§19 Nästa möte
§20 Mötets avslutning

OBS! Fika finns från kl. 09.30

Välkomna!
Bengt Augustsson
ordf

Lämna en kommentar