Områdesgruppens augustimöte

DAGORDNING
Hertsöns Områdesgrupp 2018-08-21
Tid och Plats: 10.00 – 12.00 på LSK:s kansli

§51 Mötets öppnande

§52 Godkännande av dagordning

§53 Val av sekreterare

§54 Godkännande av föregående protokoll

§55 Verksamhetsplan 2018 – Återstående verksamhet:
¤ Teatercafé
¤ Julmarknad
¤ Lussecupen

§56 Inkomna skrivelser
¤ Bertil Henriksson

§57 Hertsö Nätverk – rapporter från medlemsorganisationer

§58 Övriga frågor

§59 Nästa möte

§50 Mötets avslutning

OBS! Fika finns från 09.30

Välkomna!
Bengt Augustsson
ordf

Lämna en kommentar