OMRÅDESGRUPPEN

HERTSÖNS OMRÅDESGRUPP senaste mötet 2013-04-17 | 10.00-12.00 §32 Ordföranden öppnade möte med en presentationsrunda för att sedan överlämna ordet till Eva Öhrling från hemslöjdsföreningen och Norrbotten Museum. eva.ohrling@live.se, 070 – 33 66 996. Eva bad områdesgruppen bejakande till ett förslag om att ansöka medel hos NLL för en slöjdklubb med ledare under 2014 i fritidsgårdens … Läs merOMRÅDESGRUPPEN

SATSNINGAR PÅ SPOVGRÄND

Luleå kommun kommer att bygga om alla vatten- och avloppsledningar på gatan Spovgränd på Hertsön för att öka kapaciteten på va-nätet. Vi bygger samtidigt om gatuområdet för att höja trafiksäkerheten och vägstandarden i området. Åtgärderna påbörjas under hösten 2013, preliminärt i september. Projektet beräknas tidigast vara klart under sommarhalvåret 2014 och avslutas då med justeringar … Läs merSATSNINGAR PÅ SPOVGRÄND