HERTSÖ HÄLSOCENTRAL
Hos oss på hälsocentralen möter Du erfaren, kunnig och engagerad personal med hög kompetens och lång erfarenhet. Vår gemensamma yrkeserfarenhet närmar sig 300 tjänsteår. Hemsida

NÄR HÄLSOCENTRALEN ÄR STÄNGD:

Jourcentralen i Luleå
verksamhetsidé: Uppgiften för oss som arbetar på Jourcentralen är att ge Dig som patient en snabb, säker och individuell hjälp vid akut sjukdom Hemsida

SUNDERBY SJUKHUS
Modern teknik, spännande arkitektur och väl vald färgsättning ska tillsammans med kompetent personal hjälpa patienterna till ett snabbare tillfrisknande… Hemsida

FOLKTANDVÅRDEN (Örnäset)
Öppettider: Måndag 07.30-17.00 | Tisdag-torsdag 07.30-16.15 | Fredag 07.30-15.30
Hemsida

VÅRDGUIDEN

Spara

Spara

Nytt från Region Norrbotten
  • Möjlig tuberkulossmitta i Luleå

    Personen har upprepade gånger vistats i Gammelstads hälsocentrals och folktandvårdens lokaler. Aktuell period för möjlig smittsamhet bedöms vara från 1 juli fram till början av december i år. För […]

  • Min plan får pris för IT i vården

    Sedan 21 år tillbaka utser Dagens Medicin och Computer Sweden Stora respektive Lilla priset för IT i vården. I år vann Region Norrbotten Lilla priset för projektet Min plan  som söker svaren på hur […]

  • 250 miljoner till regionens utveckling

    Bland projekten som syftar till att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation väljer Strukturfondspartnerskapet bland annat att prioritera fortsättningsprojektet RIT 2021, som Luleå tekniska universitet ska driva. […]