Hertsödagen
Herrgården

(förvaltarbostaden) på Altappen.
Till vänster skymtar arbetarbostäder.

Badhuset
Herrgården

(förvaltarbostaden) på Altappen.
Till vänster skymtar arbetarbostäder.

Badhuset
Julmarknad

Julmarknad & Lussecupen..

PlayPause

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Hertsöns Områdesgrupp

DAGORDNING Tisdag 5 december Kl.10.00 – 12.00 Plats: "Aktivitetshuset Kubben" Domherregränd 1, Hertsön (F.d. Servus) §79 Mötets öppnande §80 Godkännande av dagordning §81 Val av sekreterare §82 Godkännande av föregående protokoll §83 Julmarknad 16/12 §84 Hertsöns nätverk §85 Övriga frågor §86 Mötets avslutning OBS! Fika finns från 09.30 Välkomna! Bengt Augustsson Ordförande

Tipsa om ditt evenemang!

Vill ni synliggöra ert evenemang i kalendern här på hertson.se?
Om ert evenemang är öppet för allmänheten, arrangeras i eller i närheten av Hersön, publicerar vi det gärna.