Luleå Industripark

Luleå Industripark heter det nya området där Hertsöfältet och Svartön ska öppna upp för fortsatt satsning på framtidens industri. Med det ska Luleå stärka sitt tillväxtarbete och ta sikte på omställningen till ett hållbart samhälle.

Området på 125 hektar mark består av det befintliga industriområdet Svartön och det nya området Hertsöfältet. År 2030 beräknas området vara helt utbyggd.

2022-08-17 Vätgasfabrik byggs upp i Luleå
Minst 100 nya jobb kommer att skapas i Luleå när energiföretaget Uniper bygger upp en vätgasfabrik.

2022-06-12 Spansk industrijätte till Luleå
Ytterligare en internationell industrijätte ska etablera sig i Norrland, lockad av den billiga, gröna elen.


2022-02-03 Talga i färd att färdigställa Europas första anodfabrik för litiumjonbatterier

Omledning trafik Lövskärsvägen
2021-08-02 2021-10-29
Räkna med längre körtid om du ska till eller från Lövskär under perioden augusti till oktober. Vi ska nämligen förstärka, och göra vägen smalare. Dessutom bygger vi ny gång- och cykelvägen parallellt med Lövskärsvägen.
Efter ombyggnationen höjs klassningen till BK4 på den del som rustas fram till Gräsörvägen. Från den korsningen blir det således BK4 klassning hela sträckan in till SSAB eftersom även bron över till Svartön byggs om för att klara BK4.
Läs mera …

Luleå Energi
Med energifrågan i själva hjärtat av omställningen till ett hållbart samhälle är Luleå Energis roll avgörande för stadens utveckling, för alla invånare och för att nya företag och industrier ska kunna etablera sig här.

Genom ett robust och framtidssäkrat elnät förbereder vi inför morgondagens ökade elbehov. Vårt fjärrvärmenät är redo för att ta tillvara och återanvända energiöverskott från industrier och andra som etablerar sig i vår region.
Luleå energi
Lunet

Övriga samarbetspartners
Luleå Business
Ramboll

MALMPORTEN
Sjöfartsverket, Luleå Hamn AB och Trafikverket samverkar kring projekt Malmporten i Luleå. Projektet ska förbättra transporterna av bland annat malm från gruvfält till kund. Luleå Hamn med angränsande farled blir här ett ännu bättre komplement till hamnen i Narvik.

I projektet hjälper Ramboll Sjöfartsverket med miljöprövningen av den nya farleden. Förslaget är att bredda farleden in mot hamnen i Luleå för stora fartyg på omkring 50×300 meter med ett djup ned mot 15 meter och en lastkapacitet på 160 000 ton.

Mera om industriparken Mera om industriparken
Läs mera

Webbplatsen använder cookies. genom att fortsätta surfa accepterar du våra cookies.