Dagordning för Områdesgruppens möte 27-maj

§ 51 Mötets öppnande
§ 52 Godkännande av dagordning
§ 53 Val av sekreterare för mötet
§ 54 Godkännande av förgående protokoll
§ 55 Inkomna skrivelser
§ 56 Hjärt o lungsjuka info
§ 57 Familjedag på Hertsön 14 juni
§ 58 Hertsödagen
§ 59 Konstverk i Hertsö centrum
§ 60 Hertsöns nätverk
§ 61 Övriga frågor
§ 62 Nästa möte
§ 63 Mötets avslutande
Vi fikar mellan 09.30-10.00
Välkommen områdessamordnaren

Tid och plats»

Webbplatsen använder cookies. genom att fortsätta surfa accepterar du våra cookies.