Historia
Hertsön

Bröderna Rutkvists ägor i Hertsön
1960 -talet

Här ska Hertsön växa
Hertsöfjärden

SM för OK-jollar
1965

Projekt Hertsö Badhus är igång
Hertsölandet

Familjen Johansson utanför den s.k
Fiskarbacken 1965 - 66

10
Hertsön

Bostadshus, garage, ladugård och gäststuga
1960-talet

PlayPause

Hamnen i Lövskär

Ivar Malmstad berättar om tiden då Lövskärs hamn anlades.
”Året är 1934. Hemmansägare Vilhelm (Ville) Sundström från Hertsön stannar kronhästen Frej utanför den plats där den blivande hamnen i Lövskär ska anläggas. Passagerarna i risslan tar sig ut på isen och börjar studera medhavda ritningar. Personerna är alla på något sätt involverade i hamnprojektet.

Där finns bland andra Bernhard Gärde, som var landshövding i Norrbotten mellan 1928 occh 1937. Hamnbygget ska ske samtidigt med bygget av vägen från Hertsön till Lövskär, med byggstart 1935. Som kuriosa kan nämnas att kronhästen Frej blev inkallad till krigstjänst i slutet av 30-talet.

Landshövding Bernhard Gärde blev senare ordförande i 1944 års flygplansutredning som bland annat behandlade frågan om en ny storflygplats i Stockholm, det som kom att bli Arlanda.
Bernahrd Gärde avled 1970.

Från vänster ses Vilhelm Sundström, hemmansägare från Hertsö, ägare till kronhästen Frej, landshövding Bernhard Gärde, ingenjör Boström från Hindersön, Helmer Öqvist, hemmansägare från Hersön och landshövdingens son.
Med hjälp av hästar och primitiva redskap som stubbrytare, kälkar, spett och lunnor samlar man sten från stränderna i omgivningen intill hamnbygget. Bilden är troligen från vintern 1935-1936.
Det låga landet i bakgrunden är Likskär.