Hertsö Miljögård

Längst ute på Hertsön vid koloniträdgårdarna ligger Hertsö Miljögård. Cykelvägen är det ca 5 km från Luleå centrum. Flera busslinjer går ut till Hertsön. Miljön är lantlig med växthus och köksträdgård.

Hertsö miljögård håller öppet sommaren 2024

Öppettiderna är:.
(18 juni – 18 augusti)
Tisdag 11-15
Onsdag 11-15
Torsdag 11-15
Fredag 11-15
Söndag 11-15

Miljögårdens historia
I början av 90-talet tyckte många boende och arbetande på Hertsön att parkområdet kring Hertsökullar behövde göras mer attraktivt.

Riksbyggen hade projektanställt en person för att lyfta området Hertsön. Tillsammans med en Hertsöbo som hade tankar om en djurgård sammankallade man förskolan, skolan, boende, föreningar och arbetsplatser till ett möte där även Parkförvaltningen deltog.

Transporten av blivande huvudbyggnaden till Miljögården – 1999