Hertsö Miljögård

Längst ute på Hertsön vid koloniträdgårdarna ligger Hertsö Miljögård. Cykelvägen är det ca 5 km från Luleå centrum. Flera busslinjer går ut till Hertsön. Miljön är lantlig med växthus och köksträdgård.

2022-04-04
Miljögåren kan bli sommarfik 2022

Miljögårdens historia
I början av 90-talet tyckte många boende och arbetande på Hertsön att parkområdet kring Hertsökullar behövde göras mer attraktivt.

Riksbyggen hade projektanställt en person för att lyfta området Hertsön. Tillsammans med en Hertsöbo som hade tankar om en djurgård sammankallade man förskolan, skolan, boende, föreningar och arbetsplatser till ett möte där även Parkförvaltningen deltog.

Transporten av blivande huvudbyggnaden till Miljögården – 1999