Hälsans stig

Hälsans Stig är en promenadslinga i flera europeiska länder med varje kilometer utmarkerad och informationstavlor uppställda med jämna mellanrum.

Här finns kartan över Hälsans stig på Hertsön för nerladdning

1995 upprättade Irländska Hjärtfonden den första Hälsans Stig Slí na Sláinte. Tanken var att främja motion i alla åldrar och att förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Slí na Sláinte är iriska och betyder ”Stigen till hälsan”. Hälsans Stig är ett europeiskt projekt, med stöd av den Europeiska Unionen. ”Stigar till hälsan” finns för närvarande i Finland, Danmark, Tyskland, Sverige och naturligtvis i ursprungslandet Irland.

I alla dessa länder ser skyltarna likadana ut. De tre strecken står för hälsan, solen och livskraften. I Sverige har Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund tillsammans med landets kommuner hittills anlagt ett stort antal promenad- och motionsslingor och fler är planerade. Alla är placerade vid attraktiva promenadstråk. Hälsans Stig kan användas av såväl söndagsflanörer som frisksportare, dagisgrupper och pensionärer. Varje kilometer är utmärkt med skyltar, så att man alltid vet vilken sträcka som tillryggalagts. Utmed slingorna finns dessutom ett antal översiktskartor. På Hälsans Stig kan man börja och sluta sin promenad var man vill och ändå veta hur lång sträcka man promenerat.