HERTSÖ MILJÖGÅRD
Samlingspunkt för alla Hertsö och Lerbäcksbor.
Mera om Miljögården»
LULEÅ KOLONITRÄDGÅRD
Föreningen är sedan starten ansluten till Svenska förbundet för koloniträdgårdar…
Hemsida
HERTSÖVERKSTAN
Hertsöverkstan är ett projekt som utifrån en idé om kvartersteater vill etablera Hertsön i Luleå som en plats där samtal och konstnärliga verktyg utvecklas för att understödja människors möjlighet till egenmakt.
HERTSÖ FRITIDSGÅRD
Välkommen till Hertsöns fritidsgård! Fritidsgården är till för dig som fyllt 13 år och uppåt, vilket gör att ni som är äldre också är välkomna till fritidsgården.
Mer om fritidsgården
LULEÅ R/C KLUBB
Där finns det möjlighet för våra medlemmar att både flyga vid vårt fina fält såväl som att köra Off-Road R/C bil på bana eller båt i sjön.
Hemsida
UNGA ÖRNAR
Tillsammans med engagerade barn, ungdomar och vuxna försöker vi skapa fler möjligheter till en meningsfull fritid för barn och ungdomar!
Hemsida
HERTSÖ BAGARSTUGEFÖRENING
Bokningar av Bagarstugan gör ni på Biblioteket i Hertsö Centrum
Läs mera»
HERTSÖ SKOTERKLUBB
Föreningen Bildades den 13 oktober 1996. och har ca 120 medlemmar.
Hemsida
HERTSÖ SCOUTKÅR
Du kan hitta oss i Luleå på Fångststigen 10 i Hertsön
Hemsida
HERTSÖNS S-FÖRENING
Vill DU också få möjlighet att påverka?
Om DU vill förändra världen, går det lättare om DU gör det tillsammans med andra
Hemsida
PRO HERTSÖN-LERBÄCKEN
Notera att kontaktinformationen leder till PROs riksorganisation, som sedan vidarebefordrar kontakten.
Tel: 08-7016700
E-post: info@pro.se»
HERTSÖNS OMRÅDESGRUPP
Hertsöns områdesgrupp är ett lokalt planeringsorgan med uppgift att utveckla samarbetet mellan kommunala förvaltningar, föreningar och organisationer som har verksamhet inom bostadsområdet
Läs mera »

Webbplatsen använder cookies. genom att fortsätta surfa accepterar du våra cookies.