Skärgård

  • Östersjöns fiskemöjligheter för 2024 beslutade

    Den 24 oktober beslutade EU:s fiskeministrar om kvoter för fisket i Östersjön under 2024. Beslutet gäller torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta. Fiskemöjligheterna sänks för flera bestånd medan vissa bifångstkvoter förblir oförändrade.

  • Nu ska isbrytningen bli ännu bättre

    Idag 23 oktober genomfördes ett uppstartsmöte för WINMOS III. Projektet kommer bland annat att forska kring framtidens vintersjöfart, utbildning av isbrytarbefäl samt se närmare på en ny design för en mindre isbrytare.

SMÅBÅTSHAMNAR

KLUBBVIKEN
För båtägare finns vår fina gästhamn med ca 50 plaster. Har man ingen egen båt går det alldeles utmärkt att ta sig ut med någon av de turbåtar som går dagligen under hela sommarsäsongen. Hemsida
HAGAVIKENS SMÅBÅTSHAMN
Småbåtshamnen i Hagaviken är en fritidsbåtshamn som ligger långt in i Hagaviken på nordöstra sidan av Hertsölandet. Hamnen i Hagaviken har plats för drygt 140 båtar och några gästplatser i anslutning till stenpiren.Hemsida
HINDERSÖSTALLARNA
Hindersöstallarna är en ideell förening som driver en mindre hamn om ca 240 båtplatser belägen på östra sidan av Hertsöskatan.
Hemsida
LÖVSKÄR
Lövskär är en av de största småbåtshamnar i Luleå med kapacitet till 377 båtar. Hamnen är även yrkesfiskarnas hemmahamn. Lövskär ligger ca 6 kilometer
från Hertsön. Mera om hamnen
HINDERSÖN
Hindersöns hembygdsförening bildades under stor enighet i mars 1999 då även stadgarna antogs. Intresset var mycket stort och föreningen har i dag drygt 170 medlemmar.
Mera om Hindersön
JUNKÖN
Junk kommer av Jonke som är en dialektform (lule-bondska) av Johan. Den förste bofaste slog sig ner på ön 1783 … Mera om Junkön
ALTAPPEN
Altappen var den första verkliga storindustrin i Norrbotten. Med ångsågarna kom industrialiseringen till Norrbotten. Hemsida
TURBÅTAR
Det går utmärkt att ta sig ut i skärgården även om man inte har någon egen båt.
Turlista för turbåtstrafik

PORT OF LULEÅ

Varje år omsätts mer än åtta miljoner ton gods, i huvudsak bulkgods i hamnen. Det gör Luleå till en av Sveriges fem största hamnar och Sveriges största hamn för torrt bulkgods.
Port of Luleå

SKÄRGÅRD VINTERTID

AKTUELL INFORMATION OM ISLÄGET
Isvägar för bilburna i Skärgården

video
play-sharp-fill