Grundskolor på Hertsön

Hertsöskolan årskurser 4-9

Hertsötorget, 974 52 Luleå
Rektor årskurs 4–6
Gunilla Lundström
0920-45 30 00
Rektor årskurs 7–9
Mattias Nilsson
0920-45 30 00

Vår skola präglas av vår spetsutbildning i matematik från årskurs 7, vilken från och med höstterminen 2022 har ersatts av valbar inriktning matematik.

Vi har nära till såväl butik, bibliotek, Hertsö idrottsplats som grönområden och naturreservat. Varje år har vi massor av roliga aktiviteter, som Lussecupen, poängjakter och friluftsdagar, vilket skapar en bra sammanhållning. Hertsöskolan är en familjär och nära skola med utbildning för alla!
Hemsidan

Nya byggnader som ersätter gamla Hertsöskolan

Nya skolan dimensioneras för 600 elever (årskurser 4-9).
Biblioteket och fritidisgården ska drivas av kommunens kultur och fritidsförvaltning och kommer fungera för allmänheten, samt för skolans behov under verksamhetstid.

Skolan: byggs i tre våningar för att vara mer yteffektivt gentemot dagens Hertsöskola (mera ytor för elevernas utemiljö)
Ett nytt kök och matsal ska byggas inom skolområdet som ska serva både Hertsöskolan och Svedjeskolans elever i framtiden.
Nytt skyddsrum måste byggas för att erstätta det befintliga. Skolan beräknas vara klar 2026.

Sporthallen: beräknas vara klar 2027.

Badhuset: Klart december 2024 under sommaren 2024 sker plattsättning och montage av multibassängens rörliga golv. Därtill bland annat markarbete med ytorna runt badhuset.

Se hela detaljplanen

  • Höstterminen 2022 - Skolan är stängd
    Eleverna har flyttat till tillfälliga skolan

Svedjeskolan

(F–årskurs 3)
Svedjevägen 1, 974 52 Luleå
Rektor: Daniel Josjö

På Svedjeskolan arbetar vi för att alla elever ska få känna att de lyckas och för att de ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Här jobbar erfarna och duktiga pedagoger som strävar efter att möta alla elever på deras nivå.

Vi har under lång tid jobbat för att utveckla tillgängliga lärmiljöer. Det innebär att vi har fysiska lokaler och en undervisning som anpassas efter elevernas förutsättningar. Elevers funktionsvariationer ska inte hindra dem från att kunna tillgodogöra sig undervisningen.
Hemsidan

Ängskolan

(F–årkurs 6)
Kråkörvägen 10, 974 55 Luleå
Rektor: Carina Bergdahl

Ängskolans ledord, Ansvarskänsla, Kunskaper och Trygghet, präglar vårt dagliga arbete och vår riktning.

Ansvarskänsla för sig själv, sitt arbete, sin miljö och sina relationer.
Kunskaper så att man skapar en solid grund att bygga kommande inlärning och utbildning på.
Trygghet så att varje barn upplever Ängskolan som en säker och trivsam plats.

Våra ledord är en röd tråd genom hela skoldagen, från förskoleklass till åk 6 och på fritids och bildar en helhet där målsättning är att både barn och vuxna ska känna sig välkomna. Där klimatet på skolan ska präglas av öppenhet, så att alla vågar och vill vara delaktiga. Det innebär att vi tillvara på varandras kompetenser, olikheter, likheter och styrkor. Tillsammans skapar vi en skola som vågar förändra, förbättra men också utmana de kunskaperna.
Hemsidan

Digital kontaktväg till Elevhälsan
Nu går det att kontakta skolsköterskor och skolkuratorer via e-tjänsten Digital kontakt — elevhälsa för elever från årskurs 4. Det är en tjänst som eleverna kan använda dygnet runt, och personalen svarar dem inom 24 timmar på deras ordinarie arbetstid mellan 8 och 17 under helgfria vardagar.


Vårterminen 2024
Terminsstart: 11 januari (V 2)
Sportlov: 4–8 mars (V 10)
Påsklov: 2–5 april (V 14)
Lovdag: 10 maj (V 19)
Lovdag: 27 maj (V 22)
Skolavslutning: 12 juni (V 24)

Höstterminen 2024
Skolstart: 20 augusti (V 34)
Höstlov: 28 oktober–1 november (V 44)
Lovdag: 9 december (V 50)
Terminsslut: 20 december (V 51)


Mera om Hertsöskolan Mera om Hertsöskolan