Grundskolor på Hertsön

Hertsöskolan

(årskurs 4–9 i upptagningsområdet)
Hertsötorget, 974 52 Luleå
Rektor 4–6: Gunilla Lundström
Rektor 7–9: Mattias Nilsson

Skolan har elever från årskurs 4 till 9 och här jobbar erfarna, utbildade och engagerade lärare. Årskurs 5 är tillfälligt placerad i Paviljongen på Svedjeskolan. På Hertsöskolan tror vi på att ta hand om varandra och lära av varandras olikheter och kulturer. Vi har ett bra samarbete mellan stadier och med vår fritidsgård.

På skolan finns även ett lokalt elevhälsoteam som stöttar och hjälper eleverna.

Vår skola präglas av vår spetsutbildning i matematik från årskurs 7, vilken från och med höstterminen 2022 har ersatts av valbar inriktning matematik.
Hemsidan

  • Gamla Hertsöskolan kommer att rivas.
    Eleverna går numera skola i modulerna, till vänster i bild.
    Tidigast 2025 kan den nya Hertsöskolan stå klar att ta emot eleverna.

Svedjeskolan

(F–årskurs 3)
Svedjevägen 1, 974 52 Luleå
Rektor: Daniel Josjö

På Svedjeskolan arbetar vi för att alla elever ska få känna att de lyckas och för att de ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Här jobbar erfarna och duktiga pedagoger som strävar efter att möta alla elever på deras nivå.

Vi har under lång tid jobbat för att utveckla tillgängliga lärmiljöer. Det innebär att vi har fysiska lokaler och en undervisning som anpassas efter elevernas förutsättningar. Elevers funktionsvariationer ska inte hindra dem från att kunna tillgodogöra sig undervisningen.
Hemsidan

Ängskolan

(F–årkurs 6)
Kråkörvägen 10, 974 55 Luleå
Rektor: Carina Bergdahl

Ängskolans ledord, Ansvarskänsla, Kunskaper och Trygghet, präglar vårt dagliga arbete och vår riktning.

Ansvarskänsla för sig själv, sitt arbete, sin miljö och sina relationer.
Kunskaper så att man skapar en solid grund att bygga kommande inlärning och utbildning på.
Trygghet så att varje barn upplever Ängskolan som en säker och trivsam plats.

Våra ledord är en röd tråd genom hela skoldagen, från förskoleklass till åk 6 och på fritids och bildar en helhet där målsättning är att både barn och vuxna ska känna sig välkomna. Där klimatet på skolan ska präglas av öppenhet, så att alla vågar och vill vara delaktiga. Det innebär att vi tillvara på varandras kompetenser, olikheter, likheter och styrkor. Tillsammans skapar vi en skola som vågar förändra, förbättra men också utmana de kunskaperna.
Hemsidan

2021 upptäckte Luleå kommun att den befintliga Hertsöskolan drabbats av omfattande fukt- och mögelskador. Samma år beslutade kommunen att en ny skola skulle byggas och därtill ett helt nytt bibliotek, sporthall, fritidsgård samt mat- och kökssal.

I planerna för skolan är det beräknat att man ska kunna ta emot upp till 600 elever från årskurserna 4–9.
År 2025 beräknas Hertsöskolan vara redo för inflyttning.

Den nya skolan, stadsdelsbiblioteket, fritidsgården och sporthallen på Hertsön kommer att bestå av flera byggnadskroppar som tillsammans bildar en helhet inom planområdet.

Digital kontaktväg till Elevhälsan
Nu går det att kontakta skolsköterskor och skolkuratorer via e-tjänsten Digital kontakt — elevhälsa för elever från årskurs 4. Det är en tjänst som eleverna kan använda dygnet runt, och personalen svarar dem inom 24 timmar på deras ordinarie arbetstid mellan 8 och 17 under helgfria vardagar.


Vårterminen 2024
Terminsstart: 11 januari (V 2)
Sportlov: 4–8 mars (V 10)
Påsklov: 2–5 april (V 14)
Lovdag: 10 maj (V 19)
Lovdag: 27 maj (V 22)
Skolavslutning: 12 juni (V 24)

Höstterminen 2024
Skolstart: 20 augusti (V 34)
Höstlov: 28 oktober–1 november (V 44)
Lovdag: 9 december (V 50)
Terminsslut: 20 december (V 51)


Mera om Hertsöskolan Mera om Hertsöskolan