Nya Hertsöskolan försenas med ett år

Nya Hertsöskolan försenas med ett år. Skolan kommer inte att kunna tas i bruk förrän höstterminen 2026, då entreprenörerna vill ha mer tid på sig. Skolpolitikernas uttalade önskemål att nya Hertsöskolan skulle stå inflyttningsklar till höstterminen 2025 kommer inte att infrias. Kommunen har fått signaler från entreprenörer som tycker att man har för kort tid … Läs mer

Norconsult projekterar Nya Hertsöskolan

Norconsult har vunnit ett generalkonsultuppdrag för Nya Hertsöskolan. Uppdraget inkluderar både rivning av den gamla skolan och byggnation av en ny och arbetet bedrivs i nära samarbete med berörda förvaltningar på Luleå kommun. Den nya skolan kommer rymma 600 elever i årskurs 4–9 och ha en totalyta på cirka 13 000 kvm. Norconsult har vunnit … Läs mer

Hertsö fritidsgård

Äntligen har vi fått flytta in och fått klartecken att öppna upp för besökare! I väntan på officiell invigning har vi smygöppet för er unga 13-15 år (åk 7-9). Kom och kolla in lokalerna tisdagar 18:00-21:00 fredagar 18:00-22:00 lördagar 18:00-22:00 Välkomna! Mera från ung i Luleå

Nya skisser på framtida Hertsöskolan

Idag presenterades nya skisser på hur framtida Hertsöskolan kan komma att bli. I förslaget från Luleå kommun föreslogs bland annat en ny totalyta för skolan och tillhörande fastigheter samt nya mått för sporthallen. Luleå kommun och Stadsbyggnadsförvaltningen presenterade under onsdagen nya förslag till barn- och utbildningsnämnden samt kultur-och fritidsnämnden om nya Hertsöskolan. I förslagen föreslår … Läs mer

Nu finns en digital kontaktväg till Elevhälsan

Från och med den 7 november går det att kontakta skolsköterskor och skolkuratorer via e-tjänsten Digital kontakt — elevhälsa för elever från årskurs 4. Det är en tjänst som eleverna kan använda dygnet runt, och personalen svarar dem inom 24 timmar på deras ordinarie arbetstid mellan 8 och 17 under helgfria vardagar. Elevhälsan har i … Läs mer

Hälsoprojekt för barn och unga inom hertsöområdet

Grundskolan vill ansöka om sociala investeringsmedel för att driva ett projekt tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen och Rädda Barnen. Projektet ska ge fler barn inom Hertsöområdet mer jämlika förutsättningar och möjlighet till god social, psykisk och fysisk hälsa. Det är ett av ärendena som tas upp vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 2 november. – … Läs mer

Nya Hertsöskolan

Förslag till bebyggelsestruktur och skolgårdsmljö Arkitekten beskriver förslaget: ”Den nya skolan, stadsdelsbiblioteket, fritidsgården och sporthallen på Hertsön består av flera byggnadskroppar som tillsammans bildar en helhet inom planområdet .

Skolstarten på Hertsöskolan

– Det är skönt att vara tillbaka, men vi längtar såklart och ser fram emot att få komma till en helt ny skola Det har gått en vecka sedan skolstart och ännu finns det en del ouppackade flyttkartonger i personalrummet. Fokus har varit på att få en bra återgång som möjligt för eleverna och personalen. … Läs mer

Skolbygget kan bli försenat

Detaljplanen för området där den nya skolan, fritidsgården, biblioteket och idrottshallen på Hertsön är tänkt att byggas måste ändras. Det gör att det inte kanske inte blir någon skolstart i den nya skolan hösten 2024 utan istället i januari 2025. Arbetet med att ta fram underlag för att bygga en ny skola, fritidsgård, bibliotek och … Läs mer

Modulskola på Hertsön på gång

Marklov är beviljat och schaktnings-, fyllnads- och isoleringsarbeten har kommit igång för att förbereda marken för grundläggning. Det kommer även att grävas för serviceanslutningar av vatten och avlopp och installeras en fettavskiljare. Markarbetet beräknas vara klart vecka 4. På grund av att Luleå Energi inte har nog med kraft i sin transformatorstation som kan klara … Läs mer