Domherregränd

I juni öppnade Lulebo upp dörrarna till den blivande nya mötesplatsen på Domherregränd 5 på Hertsön. Detta för att höra om idéer och förslag från hertsöborna på hur de vill att lokalen ska kunna utformas och användas som mötesplats.

Eva Holmberg som är marknads- och kommunikationschef på Lulebo och en av personerna bakom initiativet berättar att detta är någonting som saknats i Hertsön:

– Efter träffar vi haft med föreningar, organisationer och olika skolklasser så var det tydligt: mötesplatser och lokaler var någonting som behövdes mer av på Hertsön. Nu finns det och vi vill med det skapa dialog mellan oss och hertsöborna, säger Holmberg och fortsätter:

– Vi kan inte tala om vad de ska ha, utan de måste säga vad de behöver och vill ha, det är det dialogen handlar om.

Uppdateringar av sidan kommmer …