21
Hertsöstigen

Stigen är 17 kilometer lång och sträcker sig i
väst-östlig riktning genom hela reservatet ...

22
Ormberget

Ormbergsanläggningen samt anslutande Hertsöns friluftsområde
är en plats väl värd ett besök för den som är intresserad av friluftsliv
och andra aktiviteter ...

20
Hertsöträsket

Välkommen till Hertsöträsket! Den senaste av inplanteringssjöar i Luleå kommun
är Hertsöträsket som ligger i nära anslutning till bostadsområdet Hertsön ...

PlayPause
HERTSÖTRÄSKET
Hertsöträsket ligger i nära anslutning till bostadsområdet Hertsön. Där Luleå kommun regelbundet planterar in både röding och regnbågslax. Men det finns också aborre och gädda att hämta där.

Vid sjön finns strövstigar samt stugor, vindskydd och rastplatser. Flera hundra meter ramp är byggd runt sjön så det finns goda möjligheter även för rörelsehindrade att med rullstol komma ut till sjön.

Fisket är tillgängligt hela året. Fiskekort kostar 100 kr/dygn och omfattar max tre ädelfiskar per kort. Barn under 15 år får fiska på samma kort som målsman. Fiskekorten kan köpas online
eller på följande ställen: Luleå turistbyrå i Kulturens Hus, Statoil vid Örnäsrondellen och Vildmarksshopen.
Läs mera

ORMBERGET
Ormberget är en motions- och friluftsanläggning i Luleå. Här hittar du vintertid välpreparerade skidspår, skidskytteanläggning och slalombacke. Sommartid erbjuder Ormberget även motionsspår för löpning och cykelstigar för mountainbikes.

Skidspåren är uppdelade i två olika system, ett för motionsåkning och ett för elit med högre svårighetsgrad. Slalombacken på Ormberget är en teknik- och familjebacke, speciellt bra för barn och nybörjare. Här finns ett big-jump, flera rails samt boxar och vid sidan av slalombacken finns en pulkbacke.
Mera om Ormberget

HERTSÖLANDETS NATURRESERVAT
Området domineras av skogs- och myrmarker av olika slag. Centralt i reservatet ligger den 73 hektar stora sjön Hertsöträsket, sommar som vinter söker sig många hit för att fiska.
Skogen och myrarna bildar en fin mosaik med utrymme för många arter i gammelskogen förekommer vedsvampar och lavar bland annat ostticka, lappticka lunglav och aspgelelav. På myrarna finns arter som ängsnycklar, myggblomster, gräsull och finnmyrten. För den fågelintresserade ger markerna möjlighet att möta skogens fåglar ofta sedda är större hackspett, spillkråka, gråspett och mindre hackspett. På myrarna häckar bland annat våtmarksfåglar som smålom och gluttsnäppa.

Området är lättillgängligt och räcker till många upptäcktsfärder med vandringsvänliga stigar. En vandringsled, Hertsöstigen, slingrar sig genom området. Den är 17 kilometer lång och leder besökaren genom reservatet. Leden är märkt med informationstavlor som upplyser besökaren om ledens sevärdheter. Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet.

Det är tillåtet att:
tälta
vandra
göra upp eld på anvisad plats
plocka bär och matsvamp
fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Särskilda regler gäller motortrafiken i naturreservatet
Det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet.
Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv.
Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!
Mera om Hertsöstigen

SKOTERKLUBBEN
Hertsö Skoterklubb ansvarar för skyltningen av Hertsöns leder.
Läs mera om Hertsöns skoterliv på klubbens hemsida

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com