20
Skoterföreningen

Hertsö Skoterklubb ansvarar för underhåll och skyltningen av Hertsöns skoterleder.

20
Hertsöträsket

Inplanteringssjö i Luleå kommun i
nära anslutning till bostadsområdet Hertsön

21
Hertsöstigen

Stigen är 17 kilometer lång och sträcker sig i väst-östlig riktning genom hela reservatet ...

22
Ormberget

Ormbergsanläggningen i anslutning
till Hertsöns friluftsområde

20
Luleå Jaktvårdsklubb

Klubben bedriver viltvårdsarbeten ideellt. Finansierar inköp av foder, saltsten etc.

PlayPause
20
20
21
22
20
previous arrow
next arrow

HERTSÖTRÄSKET
Hertsöträsket ligger i nära anslutning till bostadsområdet Hertsön. Där Luleå kommun regelbundet planterar in både röding och regnbågslax. Men det finns också aborre och gädda att hämta där.

Vid sjön finns strövstigar samt stugor, vindskydd och rastplatser. Flera hundra meter ramp är byggd runt sjön så det finns goda möjligheter även för rörelsehindrade att med rullstol komma ut till sjön.

Fisket är tillgängligt hela året. Fiskekort kostar 100 kr/dygn och omfattar max tre ädelfiskar per kort. Barn under 15 år får fiska på samma kort som målsman. Fiskekorten kan köpas online
eller på följande ställen: Luleå turistbyrå i Kulturens Hus, Statoil vid Örnäsrondellen och Vildmarksshopen.
Läs mera

ORMBERGET
Ormberget är en motions- och friluftsanläggning i Luleå. Här hittar du vintertid välpreparerade skidspår, skidskytteanläggning och slalombacke. Sommartid erbjuder Ormberget även motionsspår för löpning och cykelstigar för mountainbikes.

Skidspåren är uppdelade i två olika system, ett för motionsåkning och ett för elit med högre svårighetsgrad. Slalombacken på Ormberget är en teknik- och familjebacke, speciellt bra för barn och nybörjare. Här finns ett big-jump, flera rails samt boxar och vid sidan av slalombacken finns en pulkbacke.
Mera om Ormberget

LULEÅ JAKTVÅRDSKLUBB
Inom Luleå Jaktvårdsklubb bedriver medlemmarna viltvårdsarbeten ideellt.
Klubben finansierar inköp av foder, saltsten etc.
Jakträtt på ca. 45 700 ha
Småvilt ca. 44 700 ha
Högvilt ca. 15 600 ha

HERTSÖLANDETS NATURRESERVAT
Området domineras av skogs- och myrmarker av olika slag. Centralt i reservatet ligger den 73 hektar stora sjön Hertsöträsket, sommar som vinter söker sig många hit för att fiska.

Skogen och myrarna bildar en fin mosaik med utrymme för många arter i gammelskogen förekommer vedsvampar och lavar bland annat ostticka, lappticka lunglav och aspgelelav. På myrarna finns arter som ängsnycklar, myggblomster, gräsull och finnmyrten. För den fågelintresserade ger markerna möjlighet att möta skogens fåglar ofta sedda är större hackspett, spillkråka, gråspett och mindre hackspett. På myrarna häckar bland annat våtmarksfåglar som smålom och gluttsnäppa.

Området är lättillgängligt och räcker till många upptäcktsfärder med vandringsvänliga stigar. En vandringsled, Hertsöstigen, slingrar sig genom området. Den är 17 kilometer lång och leder besökaren genom reservatet. Leden är märkt med informationstavlor som upplyser besökaren om ledens sevärdheter. Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet.

SKOTERKLUBBEN
Hertsö Skoterklubb ansvarar för skyltningen av Hertsöns leder.
Läs mera om Hertsöns skoterliv på klubbens hemsida

Det är tillåtet att:
tälta
vandra
göra upp eld på anvisad plats
plocka bär och matsvamp
fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Särskilda regler gäller motortrafiken i naturreservatet
Det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet.
Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv.
Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!
Mera om Hertsöstigen