21
Biblioteket

Nya tillfälliga lokalen

1
HERTSÖ BADHUS

Hertsö badhus är tillbaka och färdigbyggt 2024

20
NYA HERTSÖSKOLAN

Visionsbild på framtida Hertsöskolan.

20
HERTSÖ SPORTHALL

Vy mot högstadiebyggnaden och Hertsötorget

22
KRONANVÄGEN

Byggstart under våren 2023.
Byggtiden beräknas till cirka tre år.

21
HERTSÖHEDEN

Med uppskattad byggstart 2025 och första inflytt 2026.

LULEÅ INDUSTRIPARK
PlayPause
21
1
20
20
22
21
Allt om Luleå Industripark
previous arrow
next arrow

Hertsö Badhus

Hertsö badhus – tillbaka och färdigbyggt 2024
Efter rivningen av det gamla badhuset beslutade Luleå kommun att ett nytt badhus skulle byggas på Hertsön.
26 augusti 2022 påbörjades byggnationen officiellt efter en symbolisk bassängsfyllning av Luleå kommun och entreprenören NCC som i samverkan kommer utföra projektet.

Så här är det tänkt att badhuset ska se ut
I Hertsöns nya badhus ska det finnas möjlighet för alla att bada. Det är planerat för en liten barnbassäng, en motionsbassäng och en multibassäng med höj- och sänkbar botten. Tanken är att badhuset ska förena lek, träning och en rik fritid.

Byggnaden ska kännetecknas av hög kvalitet, för att säkerställa en lång livslängd med rimlig driftskostnad.


Nytt badhus”. Illustration av entrén, Liljewall arkitekter AB

När en ny skola byggs kommer det även byggas nya lokaler för Hertsöns bibliotek, fritidsgård och sporthall eftersom dessa ligger i samma byggnad som nuvarande Hertsöskolan.

Moduler under byggtiden
Precis som med skolan kommer biblioteket, fritidsgården och även sporthallen flytta till moduler under tiden de nya lokalerna byggs. Modulerna ska ligga i närheten av nuvarande Hertsöskolan i ett centralt läge.

Medborgardialog
En större sporthall, ett bibliotek som också fungerar som mötesplats och mer plats på fritidsgården när Hertsön ska växa. Det var önskemålen från Hertsöborna som deltog på medborgardialogen om områdets nya mötesplatser.

Totalt deltog ett 30-tal personer i medborgardialogen, varav många var politiker från nämnden som fanns på plats för att lyssna. På grund av pandemin blev mötet helt digitalt.

Mera om badhuset Mera om badhuset