Byggstatus för Hertsö badhus

Det har gått drygt ett år sedan byggnationen av Hertsöns framtida badhus startade. Hur har det gått och när är tanken att Luleåborna kan börja bada? – Bygget fortgår i princip enligt tidplanen, säger Jan-Henrik Hallebjörk, projektledare för Hertsö badhus. I slutet av augusti förra året startade byggnationen med Hertsön badhus officiellt efter en symbolisk … Läs mer

Första spadtagen för Hertsö badhus

Luleå kommun och NCC välkomnar till symbolisk bassängfyllning och de första spadtagen för Hertsö badhus. Fredagen den 26 augusti påbörjas byggandet genom en ceremoni. På plats för nya Hertsö badhus medverkar kommunalråd Carina Sammeli, David Jonsson, projektutvecklare NCC, Anja Johansson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden och Emmeli Nybom, ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Därtill kommer det finnas … Läs mer

Beslut: Hertsö badhus ska byggas

Ja till ökad investeringsbudget Kommunfullmäktige beslutade vid dagens sammanträde (23/5) att utöka investeringsbudgeten för det nya badhuset på Hertsön med 45 miljoner kronor, från tidigare beslutade 140 miljoner till 185 miljoner. Stadsbyggnadsnämnden får därmed i uppdrag att gå vidare med byggnationen. (M), (KD), (C), (LPo) samt (L) yrkade avslag. Beslutet fattades efter votering där 34 … Läs mer

Badhuset/Kommunstyrelsen 2022-05-09

Den investeringsbudget som togs 2018 har inte räknats upp trots ökade materialkostnader och transportkostnader, framför allt under det senaste året. Över tid har index för kostnadstunga material grupper ökat mellan 18–27 %. Förändringar sedan beslutet togs Ny skola, sporthall, bibliotek och fritidsgård på Hertsön som ersätter den fuktskadade befintliga byggnaden ska upp till beslut i … Läs mer

Äskar om mer pengar till badhuset

På grund av ökade material- och transportkostnader för det nya badhuset på Hertsön behöver kommunen fatta beslut om en utökad investeringsram för att projektet ska kunna gå vidare. Det handlar om ett tillskott på 45 miljoner kronor, vilket ger en investerings­budget för badhuset på totalt 185 miljoner kronor. Ärendet ska behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott på … Läs mer

Byggstart för badhuset hösten 2022

16 februari 2022 lämnade Stadsbyggnadsförvaltningen in en bygglovsansökan för prövning om att bygga ett nytt badhus. Förhoppningen är att bygget startar under hösten 2022. Projektet är tilldelad en budget på 140 miljoner kronor och det är Kultur och fritidsförvaltningen som kommer att vara hyresgäst i det nya badhuset. I Hertsöns nya badhus ska det finnas … Läs mer

Projekt Hertsö Badhus är igång

Upphandlingen för bygget av Hertsö nya badhus är klar och kontrakt är skrivet med entreprenören NCC. Entreprenaden genomförs i samarbetsformen samverkan/partnering. Partnering innebär att beställaren och entreprenören jobbar i samverkan genom hela entreprenaden. Vi är ännu bara i uppstartsfasen av projektet och Luleå kommun och NCC arbetar just nu med samsyn av projektets innehåll, bland … Läs mer

Klart för Hertsöns nya badhus

Det nya badhuset på Hertsön ska byggas – men badhusen i Råneå och Gammelstad kan vara dödsdömda. ”De står inför samma problem som Hertsöns gamla badhus”, säger kommunalråd Niklas Nordström (S). Ett nytt badhus på Hertsön var ett löfte från Socialdemokraternas sida, ända sedan utförsäljningen av Lulebo år 2016, då såväl Niklas Nordström som förra … Läs mer

Från Hertsöns organisationer

2019-03-05 Till Gruppledarna inom Luleå Kommun Angående badhuset på Hertsön Områdesgruppen på Hertsön/Lerbäcken har på sitt februarimöte, 19-02-26, diskuterat frågan om det planerade badhusbygget på Hertsön. Vi har med oro och förvåning fått information om att det finns politiska intressen att stoppa planerna på denna planerade etablering. Om detta är en sanning så känner vi … Läs mer

Pågående detaljplaner för Hertsön

Samråd: Nytt badhus på Hertsö centrum Detaljplan för del av Hertsön, del av Hertsön 11:1, del av Hertsön 11:748, Hertsön 12:164, SBF 2017-1681 Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-09 (§ 222) att en ny detaljplan ska tas fram för att möjliggöra ett nytt badhus på Hertsö centrum. Planområdet är beläget invid korsningen Backmyrvägen och Hertsötorget. På den avsedda … Läs mer