Projekt Hertsö Badhus är igång

Upphandlingen för bygget av Hertsö nya badhus är klar och kontrakt är skrivet med entreprenören NCC. Entreprenaden genomförs i samarbetsformen samverkan/partnering. Partnering innebär att beställaren och entreprenören jobbar i samverkan genom hela entreprenaden. Vi är ännu bara i uppstartsfasen av projektet och Luleå kommun och NCC arbetar just nu med samsyn av projektets innehåll, bland … Läs mer

Klart för Hertsöns nya badhus

Det nya badhuset på Hertsön ska byggas – men badhusen i Råneå och Gammelstad kan vara dödsdömda. ”De står inför samma problem som Hertsöns gamla badhus”, säger kommunalråd Niklas Nordström (S). Ett nytt badhus på Hertsön var ett löfte från Socialdemokraternas sida, ända sedan utförsäljningen av Lulebo år 2016, då såväl Niklas Nordström som förra … Läs mer

Från Hertsöns organisationer

2019-03-05 Till Gruppledarna inom Luleå Kommun Angående badhuset på Hertsön Områdesgruppen på Hertsön/Lerbäcken har på sitt februarimöte, 19-02-26, diskuterat frågan om det planerade badhusbygget på Hertsön. Vi har med oro och förvåning fått information om att det finns politiska intressen att stoppa planerna på denna planerade etablering. Om detta är en sanning så känner vi … Läs mer

Pågående detaljplaner för Hertsön

Samråd: Nytt badhus på Hertsö centrum Detaljplan för del av Hertsön, del av Hertsön 11:1, del av Hertsön 11:748, Hertsön 12:164, SBF 2017-1681 Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-09 (§ 222) att en ny detaljplan ska tas fram för att möjliggöra ett nytt badhus på Hertsö centrum. Planområdet är beläget invid korsningen Backmyrvägen och Hertsötorget. På den avsedda … Läs mer

Här byggs det nya badhuset

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag är att placera badhuset nordväst om Hertsöskolan. Att det föll på just den platsen beror på att det är mest lämpat utifrån ytbehov, närhet till busshållplats, anslutande gång- och cykelvägar samt parkering. – Den sammanvägda bedömningen är att det är det bästa alternativet. Vi har tittat på många aspekter, ekonomi bland annat. När … Läs mer

Längtan efter Hertsö badhus

För Maj-Britt Jonsson är Hertsö badhus en stor hjärtefråga. Inför rivningen engagerade sig sig Maj-Britt tillsammans med Siri Hansson i protest mot beslutet att stänga badhuset.och samlade in cirka 2 500 namn till kommunen i protest mot beslutet att stänga badhuset. Nu har alla dessa personer anledning att jubla. Hertsö badhus föreslås blir större till … Läs mer

Nya badhuset ryms inte i budgeten 2017-2019

Hertsöborna får vänta på ett nytt badhus. Det står klart efter att Luleå kommun idag spikat budgeten för 2017-19. Fritidsnämndens ordförande Inger B Larsson (S) berättar att det finns pengar till att projektera badhuset i budgeten, men att pengar till själva bygget kommer först i nästa budget 2018-20. Just nu rivs badhuset och under tiden … Läs mer

Webbplatsen använder cookies. genom att fortsätta surfa accepterar du våra cookies.