Projekt Hertsö Badhus är igång

Upphandlingen för bygget av Hertsö nya badhus är klar och kontrakt är skrivet med entreprenören NCC. Entreprenaden genomförs i samarbetsformen samverkan/partnering. Partnering innebär att beställaren och entreprenören jobbar i samverkan genom hela entreprenaden.

Vi är ännu bara i uppstartsfasen av projektet och Luleå kommun och NCC arbetar just nu med samsyn av projektets innehåll, bland annat att trygga arbetssätt, kommunikation, upphandlingar, tidsplanering och förtroende.

I nästa fas går vi över till projekteringen, i dagsläget går det inte att säga när den fasen kommer igång. Och till sist, när projekteringsfasen är klar startar byggnationen av nya Hertsö badhus.

Vårt Luleå


Lämna en kommentar