21
Biblioteket

Nya tillfälliga lokalen

1
HERTSÖ BADHUS

Hertsö badhus är tillbaka och färdigbyggt 2024

20
NYA HERTSÖSKOLAN

Visionsbild på framtida Hertsöskolan.

20
HERTSÖ SPORTHALL

Vy mot högstadiebyggnaden och Hertsötorget

22
KRONANVÄGEN

Byggstart under våren 2023.
Byggtiden beräknas till cirka tre år.

21
HERTSÖHEDEN

Med uppskattad byggstart 2025 och första inflytt 2026.

LULEÅ INDUSTRIPARK
PlayPause
21
1
20
20
22
21
Allt om Luleå Industripark
previous arrow
next arrow

Projekt Hertsö Badhus är igång

Upphandlingen för bygget av Hertsö nya badhus är klar och kontrakt är skrivet med entreprenören NCC. Entreprenaden genomförs i samarbetsformen samverkan/partnering. Partnering innebär att beställaren och entreprenören jobbar i samverkan genom hela entreprenaden.

Vi är ännu bara i uppstartsfasen av projektet och Luleå kommun och NCC arbetar just nu med samsyn av projektets innehåll, bland annat att trygga arbetssätt, kommunikation, upphandlingar, tidsplanering och förtroende.

I nästa fas går vi över till projekteringen, i dagsläget går det inte att säga när den fasen kommer igång. Och till sist, när projekteringsfasen är klar startar byggnationen av nya Hertsö badhus.

Vårt Luleå


Lämna en kommentar