Projekt Hertsö Badhus är igång

Upphandlingen för bygget av Hertsö nya badhus är klar och kontrakt är skrivet med entreprenören NCC. Entreprenaden genomförs i samarbetsformen samverkan/partnering. Partnering innebär att beställaren och entreprenören jobbar i samverkan genom hela entreprenaden.

Vi är ännu bara i uppstartsfasen av projektet och Luleå kommun och NCC arbetar just nu med samsyn av projektets innehåll, bland annat att trygga arbetssätt, kommunikation, upphandlingar, tidsplanering och förtroende.

I nästa fas går vi över till projekteringen, i dagsläget går det inte att säga när den fasen kommer igång. Och till sist, när projekteringsfasen är klar startar byggnationen av nya Hertsö badhus.

Vårt Luleå


Lämna en kommentar

Webbplatsen använder cookies. genom att fortsätta surfa accepterar du våra cookies.