Storskola på Hertsön ett tänkbart alternativ

Fuktskadade Hertsöskolan kan ersättas av en ny storskola för 1000 elever i årskurs F-9. Det är ett av alternativen som barn- och utbildningsnämnden fått redovisade.

Riva och bygga nytt eller renovera? Det är frågan som barn- och utbildningsnämnden måste ta ställning till när det gäller Hertsöskolan, som har omfattande fuktskador. Vatten trycks upp genom bottenplattan på byggnaden.

– Det kommer att finnas skola F-9 på Hertsön, det är givet. Det har funnits spekulationer och diskussioner om att högstadiet skulle bort från Hertsön, det är absolut inte aktuellt, säger Emma Engelmark (S) ordförande för barn- och utbildningsnämnden.

På nämndens sammanträde redovisade stadsbyggnadschefen Helén Wiklund Wårell de beräkningar som gjorts av kostnaderna för olika tänkbara alternativ. Politikerna ville ha mer uppgifter om lokalerna innan man tar ett beslut.

– Vi ska bjuda in föräldrarna till samtal och medborgardialog, sedan får vi ta politisk ställning och beslut, säger Emma Engelmark.

Samtalen blir inte förrän till hösten.

I dag betalar barn- och utbildningsförvaltningen 19,8 miljoner kronor i årshyra för tre förskolor; Ängen, Dungen och Snömannen och tre skolor; Hertsöskolan, Ängskolan och Svedjeskolan.

Det dyraste alternativet blir att Rot-renovera samtliga skolor och förskolor, då ökar årshyran till 36,4 miljoner kronor.

Alternativet att ersätta Hertsöskolan med en ny skolbyggnad för årskurs 4-9 innebär hyra på 8,55 miljoner kronor. Ytor för sporthall, fritidsgård och bibliotek ingår inte i siffrorna för nyproduktion. I dag ligger hyran på 10,1 miljoner kronor men då ingår hyran för sporthall och övriga utrymmen … Fortsätt läsa på Kuriren
Källa: Norr Media

Lämna en kommentar