21
Biblioteket

Nya tillfälliga lokalen

1
HERTSÖ BADHUS

Hertsö badhus är tillbaka och färdigbyggt 2024

20
NYA HERTSÖSKOLAN

Visionsbild på framtida Hertsöskolan.

20
HERTSÖ SPORTHALL

Vy mot högstadiebyggnaden och Hertsötorget

22
KRONANVÄGEN

Byggstart under våren 2023.
Byggtiden beräknas till cirka tre år.

21
HERTSÖHEDEN

Med uppskattad byggstart 2025 och första inflytt 2026.

LULEÅ INDUSTRIPARK
PlayPause
21
1
20
20
22
21
Allt om Luleå Industripark
previous arrow
next arrow

Hertsön

1972 De första bostäderna i nya Hertsön byggs
1975 uppförs Hertsökyrkan
1976 blev det nya bostadsområdet färdigbyggt och 7761 personer bodde i Hertsön.

2022 – 50 år senare, börjar ett nytt, större och förnyat Hertsön växa fram …
Luleå industripark med Hertsöfältet där det planeras för flera nya industrietableringar. Flera offentliga nybyggen pågår, skola, badhus, sporthall och bibliotek. Stora Infrastruktursatsningar – vägbyggen, kraftledningar, vatten och spillvattenledningar (Östra länken) Projekt Malmporten – djupare och större hamn. Hertsöheden ett nytt bostadsområde …

Senaste från Hertsön
Senaste från Luleå kommun