21
Biblioteket

Nya tillfälliga lokalen

1
HERTSÖ BADHUS

Hertsö badhus är tillbaka och färdigbyggt 2024

20
NYA HERTSÖSKOLAN

Visionsbild på framtida Hertsöskolan.

20
HERTSÖ SPORTHALL

Vy mot högstadiebyggnaden och Hertsötorget

22
KRONANVÄGEN

Byggstart under våren 2023.
Byggtiden beräknas till cirka tre år.

21
HERTSÖHEDEN

Med uppskattad byggstart 2025 och första inflytt 2026.

LULEÅ INDUSTRIPARK
PlayPause
21
1
20
20
22
21
Allt om Luleå Industripark
previous arrow
next arrow

Hertsöheden

Här ska Hertsön växa

Planeringsarbete
Bland annat upphandlas konsulter som ska ta fram diverse utredningar som underlag för fortsatt arbete. Idémötet som hölls den 4 maj 2022 var en del av processen att skapa ett attraktivt och hållbart område. Vi ville höra vad medborgarna har för tankar och idéer om Hertsöheden.

Arbete från hösten 2022
Under hösten 2022 kommer allt att sammanställas och ett förslag på innehåll och utformning av Hertsöheden kommer att presenteras i detaljplaneprogrammet, som kommer att visas för allmänheten under ett så kallat samråd. Då kommer förslaget att ställas ut offentligt så allmänheten har möjlighet att ge sina synpunkter.

Slutligen ska kommunfullmäktige besluta om godkännande av detaljplaneprogrammet och sedan kan detaljplanearbetet påbörjas. När det finns en gällande detaljplan kan bygglov beviljas och byggnationer påbörjas.

Enligt Luleå kommuns prognos för befolkningsökning så växer befolkningen med omkring 400 personer per år. Tillväxten förväntas öka ytterligare de närmaste tio åren. Luleå kommun har därför ett intresse av att utveckla och bebygga nya bostadsområden för att möta efterfrågan och kunna erbjuda boenden i varierad form. Hertsöheden är utpekat som Luleå kommuns nästa större område för bostäder.

video
play-sharp-fill
Mera  om Hertsöheden Mera om Hertsöheden