Här ska Hertsön växa

För ett helt nytt bostadsområde på Hertsöheden ska ett detaljplanprogram tas fram som beskriver hur och vad som kan byggas. Inom centrum pekas flera ställen ut för förtätningar. Allt med målet att Luleå ska växa. Ett helt nytt bostadsområde med upp till 2 000 bostäder. Planuppdraget för Hertsöheden behandlas just nu av Luleås politiker.

Enligt Luleå kommuns prognos för befolkningsökning så växer befolkningen med omkring 400 personer per år. Tillväxten förväntas öka ytterligare de närmaste tio åren. Luleå kommun har därför ett intresse av att utveckla och bebygga nya bostadsområden för att möta efterfrågan och kunna erbjuda boenden i varierad form. Hertsöheden är utpekat som Luleå kommuns nästa större område för bostäder.

video
play-sharp-fill
Mera  om Hertsöheden Mera om Hertsöheden
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com