Förslag till planprogram Hertsöheden

Nu bjuder Stadsbyggnadsförvaltningen in till samråd för planprogram över Hertsöheden. Hertsöheden ligger 5 km öster om Luleå centrum inom bostadsområdet Hertsön. Programområdet är 135 hektar stort och består främst av skogsmark. Hela programområdet ägs av Luleå kommun. – Vi har tagit fram planprogrammet för att få ett helhetsgrepp på planeringen av det nya bostadsområdet på … Läs mer

Bostadskön i Luleå är rekordlång

Byggbranschen bromsar in, samtidigt når bostadskön i Luleå rekordnivå. Bara hos Lulebo har över 45 000 personer anmält intresse av en ny bostad. Carina Wuopio är chef för Lulebos kundcenter. Hon ber att få kontrollera en extra gång innan hon uppger storleken på bostadskön hos det kommunala bostadsbolaget. Summeringen slutar på 46 872 personer. – … Läs mer

Hertsöheden på Samråd

I slutet av maj planerar Luleå kommun att under tre veckor ställa ut ett förslag till planprogram för Hertsöhedens bostadsområde på samråd. Vi vill gärna ha idéer och tankar om förslaget och hoppas att du vill lämna dina synpunkter. Förslag till planprogram kommer att finnas digitalt på Luleå kommuns webbsida www.lulea.se/planer

Hertsöhedens bostadsområde på samråd

I slutet av maj planerar Luleå kommun att under tre veckor ställa ut ett förslag till planprogram för Hertsöhedens bostadsområde på samråd. – Vi vill gärna ha idéer och tankar om förslaget och hoppas att du vill lämna dina synpunkter. Förslag till planprogram kommer att finnas digitalt på Luleå kommuns webbsida www.lulea.se/planer

Ett helt nytt bostadsområde med upp till 2 000 bostäder.

Välkommen till framtiden! Hertsöheden blir en ny del av Hertsön, som redan nu är en stadsdel med stark sammanhållning och initiativkraft. Det engagemanget och den innovationsandan tas vidare på Hertsöheden. Här skapar vi ett bostadsmarknadens motsvarighet till den gröna industrirevolutionen. Vi vill vara både tekniskt och socialt innovativa och bygga nya bostäder med plats för … Läs mer

Idémöte Hertsöheden

Välkommen till ett öppet idémöte om Hertsöheden. Bidra med dina tankar och visioner för Hertsöheden, det nya naturnära bostadsområdet med upp till 2 000 bostäder där det ska erbjudas möjligheter till hållbar livsstil för alla faser i livet, för alla åldrar och hushåll. • När: 4 maj kl 18.00-20.00 • Var: Örnässkolans aula • Alla … Läs mer

Luleås nya bostadsområde: Hertsöheden

Hertsöheden ligger i anslutning till befintlig bebyggelse på Hertsön och Lerbäcken, direkt norr om Hertsövägen. Området består idag av skogsmark och gränsar till Ormberget- och Hertsölandets naturreservat. Direkt söder om området går Hertsöleden som är ett huvudstråk för bil. All mark ägs av Luleå kommun. Hertsöheden ska möjliggöra boende för 1 000 till 2 000 … Läs mer