Idémöte Hertsöheden

Välkommen till ett öppet idémöte om Hertsöheden. Bidra med dina tankar och visioner för Hertsöheden, det nya naturnära bostadsområdet med upp till 2 000 bostäder där det ska erbjudas möjligheter till hållbar livsstil för alla faser i livet, för alla åldrar och hushåll.
• När: 4 maj kl 18.00-20.00
• Var: Örnässkolans aula
• Alla är välkomna att utveckla Luleå tillsammans med oss!

Stadsbyggnadsförvaltningen Luleå kommun

Läs mer om Hertsöheden på sidan Hertsön i fokus.

Lämna en kommentar