LULEÅ INDUSTRIPARK

Navet i den gröna industriella omställningen. Ett nytt industrikluster där tusentals nya jobb växer fram. Till Luleå Industripark räknas de framtida etableringarna på Hertsöfältet och Svartön.

HYBRIT
HYBRIT

Initiativet startades av SSAB, LKAB och Vattenfall för att utveckla en ny teknik för vätgasbaserad järn- och ståltillverkning med syfte att etablera en fossilfri värdekedja från gruva till färdig stålprodukt.

LKAB
LKAB:s ReeMAP

LKAB:s ReeMAP-anläggning blir en imponerande industrietablering ute på Svartön som är en del av Luleå Industripark.

Malmporten
MALMPORTEN

Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid, men det är framför allt ett projekt med stora vinster för miljö, samhälle och människa.

30
TALGA

Detta är den första pilotanläggningen i Europa för naturliga grafitanoder. Vi är väldigt glada att vara en del av byggandet av ett ledande batterikluster för Europa i norra Sverige,

30
SVARTÖBERGET

Hybrits pilotanläggning för lagring av vätgas invigd i Luleå. Det 100 kubikmeter stora bergrumslagret blir det första i världen i sitt slag.

NYA HERTSÖSKOLAN

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att Hertsöskolan inklusive tillhörande sporthall, fritidsgård och bibliotek ska byggas med en totalyta av cirka 11 600 m2.

HYBRIT
LKAB
Malmporten
30
30
Nya byggprojekt - bl.a. Hertsöskolan
previous arrow
next arrow

Luleå Industripark

Här sker den gröna industriella revolutionen. Världen vill ha grönt koldioxidneutralt stål, hållbara grafitanoder till framtidens bilbatterier och smarta mineraler för framtidens teknikutveckling. Allt detta, och mer därtill, förverkligas nu här. Ett industriellt kluster växer fram som utvecklar nya världsledande innovationer. Med andra ord, vi har bara börjat …

video
play-sharp-fill

Nu lanseras även en logotyp och en egen hemsida för Luleå industripark.

Planen är vidare att bygga upp ett ”visitors center” för internationella och nationella besök.

FERTIBERIA
Luleå Industripark kan bli platsen för Fertiberia, där ca 10 miljarder investeras i fabriksanlägg­ningen som ska producera konstgödsel och ammoniak. Anläggningen väntas ge 500 jobb, under byggtiden 2000 jobb.

”Vi har mött en stor efterfrågan av bland annat kända öltillverkare som vill kunna sälja sin öl som ´klimatsmart´. Det går bara om man kan visa på att spannmålen är odlade med fossil-fritt konstgödsel”, berättar Marc van Doorn, Fertiberias hållbarhetschef till SVT.
Fertiberia …

SSAB – fossilfritt stål
Ett inriktningsbeslut är fattat om att in­vestera 45 miljarder (summan avser både Luleå och Brahestad) i ny ljusbågsugn och nytt valsverk som ska vara i drift 2030.

”SSAB har potential att minska Sveriges utsläpp av koldioxid med närmare 10 procent, men även andra utsläpp såsom svaveldioxid, kväveoxider och partiklar kommer att minska radikalt vid en över­gång till fossilfritt stål”, skriver Jonas Larsson, miljöchef, SSAB, i ett yttrande.
SSAB fossilfritt …


Investeringen beräknas till 2,6 miljar­der och är det största muddrings­projektet i modern historia i Sverige. Totalt bedöms drygt 800 000 m³ massor behöva grävas upp för att kunna ta emot de större fartygen.

Utbyggnaden av Luleå Hamn ökar kapaciteten så att man sommartid kan ta emot fartyg som kan lasta upp till 160 000 ton mot dagens maximala 55 000 ton.
Malmporten …

TALGA
Med Vittangis världsunika grafitfyndighet som råvarukälla ska klimatsmarta batteri-anoder produceras som reducerar CO² med 96 procent jämfört med dagens utsläpp. 

”Den storskaliga anläggningen som plane­ras till 2024 kommer ligga på Hertsöfältet i Luleå. Den kommer kunna leverera 19 500 ton färdigt anodmaterial per år. Det räcker till 400 000 elbilar varje år”, säger Talgas Europachef Martin Phillips till SVT. Talga …

LKAB ReeMAP
Cirka 10 miljarder investeras, anläggningen väntas ge cirka 500 jobb och vara i drift 2027.
”LKAB leder omställningen av järn- och stålindustrin med övergången till koldioxidfri järnsvamp.

Vi vill nu bredda vår verksamhet genom att utvinna fosfor och sällsynta jord-artsmetaller som biprodukter till järnmalms­produktionen och öka Europas självförsör­jande av dessa kritiska råvaror”, berättar Jan Moström, vd och koncernchef, LKAB, i ett pressmeddelande.
Mera …

Senaste från industriparken Senaste från industriparken
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com