LULEÅ INDUSTRIPARK

Navet i den gröna industriella omställningen.

HYBRIT
HYBRIT

SSAB, LKAB och Vattenfall utvecklar ny teknik för vätgasbaserad järn- och ståltillverkning [...]

HYBRIT
LKAB
LKAB:s ReeMAP

LKAB:s ReeMAP-anläggning blir en imponerande industrietablering ute på Svartön som är en del av Luleå Industripark.

LKAB
Malmporten
MALMPORTEN

Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid [...]

Malmporten
30
TALGA

Detta är den första pilotanläggningen i Europa för naturliga grafitanoder [...]

30
30
Hybrits pilotanläggning

Det 100 kubikmeter stora bergrumslagret blir det första i världen [...]

30
Tillfälliga Hertsöskolan

Luleå Industripark

Här sker den gröna industriella revolutionen. Världen vill ha grönt koldioxidneutralt stål, hållbara grafitanoder till framtidens bilbatterier och smarta mineraler för framtidens teknikutveckling. Allt detta, och mer därtill, förverkligas nu här. Ett industriellt kluster växer fram som utvecklar nya världsledande innovationer. Med andra ord, vi har bara börjat …

video
play-sharp-fill

Nu lanseras även en logotyp och en egen hemsida för Luleå industripark.

Planen är vidare att bygga upp ett ”visitors center” för internationella och nationella besök.

 • Byggstart för Luleå Industripark

  Under måndagen tog det australienska företaget Talga Resources första spadtaget för sin batterifabrik på Hertsöfältet. Detta betyder att etableringarna av Luleå Industripark tagit sin början.

 •    Miljöattachéerna på besök i Luleå

  I juni möttes medlemsstaternas miljöattachéer i Luleå för diskussioner och studiebesök. Syftet med besöket var att ge mötesdeltagarna en överblickande introduktion om norra Sverige samt ge lokala och regionala perspektiv på den gröna omställningen.

 • Luleåmodellen bidrar till klimatnytta och omställning i hela Sverige

  Luleå Energi har tillsammans med ett antal aktörer i branschen under ett halvt års tid jobbat för att ”pressa luften ur elsystemet” i Luleåregionen och på så vis frigjort effekt som är nödvändig för den gröna omställningen som pågår.

 • Uniper och Luleå Energi tecknar avtal –    stärker Luleås fjärrvärmesystem

  Luleå Energi och Uniper har avtalat om att ta tillvara restenergier från den anläggning som planerar att etableras inom BothnialinkH2 i anslutning till Luleå Industripark. På så vis skapas synergier som bidrar till Luleås cirkulära fjärrvärmesystem.

 • Topprankning för Luleå: Här är det bäst att leva

  Var är det bäst att bo? I Luleå. Staden Luleå erbjuder inte bara en stabil arbetsmarknad, bra skolor och goda kommunikationer. Luleå får även toppbetyg vad gäller servicenivå och fritidsaktiviteter - och tryggheten är på en nivå som få kommuner kan mäta sig med.

Mera från industriparken Mera från industriparken

Tillsammans gör SSAB, LKAB och Vattenfall en unik satsning för att förändra den svenska järn- och stålindustrin i grunden. Under namnet HYBRIT arbetar vi gemensamt för att utveckla det första fossilfria stålet.

Luleå Industripark kan bli platsen för Fertiberia, där ca 10 miljarder investeras i fabriksanlägg­ningen som ska producera konstgödsel och ammoniak. Anläggningen väntas ge 500 jobb, under byggtiden 2000 jobb.

– Vi har mött en stor efterfrågan av bland annat kända öltillverkare som vill kunna sälja sin öl som ´klimatsmart´. Det går bara om man kan visa på att spannmålen är odlade med fossil-fritt konstgödsel”, berättar Marc van Doorn, Fertiberias hållbarhetschef till SVT.
Fertiberia …

SSAB – fossilfritt stål
Ett inriktningsbeslut är fattat om att in­vestera 45 miljarder (summan avser både Luleå och Brahestad) i ny ljusbågsugn och nytt valsverk som ska vara i drift 2030.

– SSAB har potential att minska Sveriges utsläpp av koldioxid med närmare 10 procent, men även andra utsläpp såsom svaveldioxid, kväveoxider och partiklar kommer att minska radikalt vid en över­gång till fossilfritt stål”, skriver Jonas Larsson, miljöchef, SSAB, i ett yttrande.
SSAB fossilfritt …


Investeringen beräknas till 2,6 miljar­der och är det största muddrings­projektet i modern historia i Sverige. Totalt bedöms drygt 800 000 m³ massor behöva grävas upp för att kunna ta emot de större fartygen.

Utbyggnaden av Luleå Hamn ökar kapaciteten så att man sommartid kan ta emot fartyg som kan lasta upp till 160 000 ton mot dagens maximala 55 000 ton.
Malmporten …


Med Vittangis världsunika grafitfyndighet som råvarukälla ska klimatsmarta batteri-anoder produceras som reducerar CO² med 96 procent jämfört med dagens utsläpp.

– Den storskaliga anläggningen som plane­ras till 2024 kommer ligga på Hertsöfältet i Luleå. Den kommer kunna leverera 19 500 ton färdigt anodmaterial per år. Det räcker till 400 000 elbilar varje år”, säger Talgas Europachef Martin Phillips till SVT.
Talga …

Cirka 10 miljarder investeras, anläggningen väntas ge cirka 500 jobb och vara i drift 2027. ”LKAB leder omställningen av järn- och stålindustrin med övergången till koldioxidfri järnsvamp.

– Vi vill nu bredda vår verksamhet genom att utvinna fosfor och sällsynta jord-artsmetaller som biprodukter till järnmalms­produktionen och öka Europas självförsör­jande av dessa kritiska råvaror”, berättar Jan Moström, vd och koncernchef, LKAB, i ett pressmeddelande.
LKAB | ReeMAPP…

Uniper prioriterar gas och förnybar el.