LULEÅ INDUSTRIPARK

Navet i den gröna industriella omställningen. Ett nytt industrikluster där tusentals nya jobb växer fram [...]

HYBRIT
HYBRIT

Initiativet startades av SSAB, LKAB och Vattenfall för att utveckla en ny teknik för vätgasbaserad järn- och ståltillverkning [...]

LKAB
LKAB:s ReeMAP

LKAB:s ReeMAP-anläggning blir en imponerande industrietablering ute på Svartön som är en del av Luleå Industripark.

Malmporten
MALMPORTEN

Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid [...]

30
TALGA

Detta är den första pilotanläggningen i Europa för naturliga grafitanoder [...]

30
SVARTÖBERGET

Hybrits pilotanläggning för lagring av vätgas invigd i Luleå. Det 100 kubikmeter stora bergrumslagret blir det första i världen [...]

NYA HERTSÖSKOLAN

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att Hertsöskolan inklusive tillhörande sporthall, fritidsgård och bibliotek ska byggas [...]

HYBRIT
LKAB
Malmporten
30
30
Nya byggprojekt - bl.a. Hertsöskolan
previous arrow
next arrow

Luleå Industripark

Här sker den gröna industriella revolutionen. Världen vill ha grönt koldioxidneutralt stål, hållbara grafitanoder till framtidens bilbatterier och smarta mineraler för framtidens teknikutveckling. Allt detta, och mer därtill, förverkligas nu här. Ett industriellt kluster växer fram som utvecklar nya världsledande innovationer. Med andra ord, vi har bara börjat …

video
play-sharp-fill

Nu lanseras även en logotyp och en egen hemsida för Luleå industripark.
Planen är vidare att bygga upp ett ”visitors center” för internationella och nationella besök.
  • Hertsön i fokus när Luleå kommun bjöd in till dialog

    Luleå kommun besökte under måndagen Hertsön för att berätta mer om kommande projekt i närområdet. Helén Wiklund Wårell, chef på stadsbyggnadsförvaltningen, var på plats och hon uppskattade initiativet: – Jättekul att få komma ut och dela med oss av vad som pågår. Det är viktigt […]

  • H2 Green Steel säkrar samarbetsavtal med Luleå Hamn

    H2 Green Steel och Luleå Hamn har tecknat ett samarbetsavtal. Stålbolaget väljer hamnen i Luleå som nod för logistik och transport av de insatsvaror och produkter som ska gå till och från det nya stålverket i Boden. Det gäller inte minst exporten av grönt stål som ska produceras och gå […]

  • Nu startar arbetet på Hertsöfältet

    Nu inleds utbyggnaden av Luleå Industripark på Hertsöfältet. I juli startar markarbetena och redan i höst kan arbetet med de första industrietableringarna starta. "Talga och troligtvis även Duroc avser att starta upp", säger Robert Eriksson, projektchef för Luleå Industripark.

Mera från industriparken Mera från industriparken

Tillsammans gör SSAB, LKAB och Vattenfall en unik satsning för att förändra den svenska järn- och stålindustrin i grunden. Under namnet HYBRIT arbetar vi gemensamt för att utveckla det första fossilfria stålet.

Luleå Industripark kan bli platsen för Fertiberia, där ca 10 miljarder investeras i fabriksanlägg­ningen som ska producera konstgödsel och ammoniak. Anläggningen väntas ge 500 jobb, under byggtiden 2000 jobb.

– Vi har mött en stor efterfrågan av bland annat kända öltillverkare som vill kunna sälja sin öl som ´klimatsmart´. Det går bara om man kan visa på att spannmålen är odlade med fossil-fritt konstgödsel”, berättar Marc van Doorn, Fertiberias hållbarhetschef till SVT.
Fertiberia …

SSAB – fossilfritt stål
Ett inriktningsbeslut är fattat om att in­vestera 45 miljarder (summan avser både Luleå och Brahestad) i ny ljusbågsugn och nytt valsverk som ska vara i drift 2030.

– SSAB har potential att minska Sveriges utsläpp av koldioxid med närmare 10 procent, men även andra utsläpp såsom svaveldioxid, kväveoxider och partiklar kommer att minska radikalt vid en över­gång till fossilfritt stål”, skriver Jonas Larsson, miljöchef, SSAB, i ett yttrande.
SSAB fossilfritt …


Investeringen beräknas till 2,6 miljar­der och är det största muddrings­projektet i modern historia i Sverige. Totalt bedöms drygt 800 000 m³ massor behöva grävas upp för att kunna ta emot de större fartygen.

Utbyggnaden av Luleå Hamn ökar kapaciteten så att man sommartid kan ta emot fartyg som kan lasta upp till 160 000 ton mot dagens maximala 55 000 ton.
Malmporten …


Med Vittangis världsunika grafitfyndighet som råvarukälla ska klimatsmarta batteri-anoder produceras som reducerar CO² med 96 procent jämfört med dagens utsläpp.

– Den storskaliga anläggningen som plane­ras till 2024 kommer ligga på Hertsöfältet i Luleå. Den kommer kunna leverera 19 500 ton färdigt anodmaterial per år. Det räcker till 400 000 elbilar varje år”, säger Talgas Europachef Martin Phillips till SVT.
Talga …

Cirka 10 miljarder investeras, anläggningen väntas ge cirka 500 jobb och vara i drift 2027. ”LKAB leder omställningen av järn- och stålindustrin med övergången till koldioxidfri järnsvamp.

– Vi vill nu bredda vår verksamhet genom att utvinna fosfor och sällsynta jord-artsmetaller som biprodukter till järnmalms­produktionen och öka Europas självförsör­jande av dessa kritiska råvaror”, berättar Jan Moström, vd och koncernchef, LKAB, i ett pressmeddelande.
LKAB | ReeMAPP…