LULEÅ INDUSTRIPARK

Navet i den gröna industriella omställningen.

HYBRIT
HYBRIT

SSAB, LKAB och Vattenfall utvecklar ny teknik för vätgasbaserad järn- och ståltillverkning [...]

HYBRIT
LKAB
LKAB:s ReeMAP

LKAB:s ReeMAP-anläggning blir en imponerande industrietablering ute på Svartön som är en del av Luleå Industripark.

LKAB
Malmporten
MALMPORTEN

Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid [...]

Malmporten
30
TALGA

Detta är den första pilotanläggningen i Europa för naturliga grafitanoder [...]

30
30
Hybrits pilotanläggning

Det 100 kubikmeter stora bergrumslagret blir det första i världen [...]

30
Tillfälliga Hertsöskolan

Luleå Industripark

Här sker den gröna industriella revolutionen. Världen vill ha grönt koldioxidneutralt stål, hållbara grafitanoder till framtidens bilbatterier och smarta mineraler för framtidens teknikutveckling. Allt detta, och mer därtill, förverkligas nu här. Ett industriellt kluster växer fram som utvecklar nya världsledande innovationer. Med andra ord, vi har bara börjat …


Tillsammans gör SSAB, LKAB och Vattenfall en unik satsning för att förändra den svenska järn- och stålindustrin i grunden. Under namnet HYBRIT arbetar vi gemensamt för att utveckla det första fossilfria stålet.


Power2Earth är ett visionärt samarbete mellan Fertiberia, Lantmännen och Nordion Energi. Vi arbetar med att etablera Sveriges första fossilfria ammoniak- och gödselfabrik i Luleå. Vårt strategiska partnerskap som ligger bakom Power2Earth bygger på varje partners unika expertis – från Fertiberias omfattande erfarenhet och ledande position inom den europeiska gödselindustrin till Lantmännens lantbrukskunnande och Nordion Energis framstående förmåga att bygga vätgasinfrastruktur. Power2Earth påbörjar vår produktion år 2028. Den symboliserar Sveriges åtagande att minska utsläppen inom jordbruket, stärka livsmedelskedjorna och driva på regional utveckling i Norrbotten.
POWER2EARTH


SSAB – fossilfritt stål
Ett inriktningsbeslut är fattat om att in­vestera 45 miljarder (summan avser både Luleå och Brahestad) i ny ljusbågsugn och nytt valsverk som ska vara i drift 2030.
– SSAB har potential att minska Sveriges utsläpp av koldioxid med närmare 10 procent, men även andra utsläpp såsom svaveldioxid, kväveoxider och partiklar kommer att minska radikalt vid en över­gång till fossilfritt stål”, skriver Jonas Larsson, miljöchef, SSAB, i ett yttrande.
SSAB fossilfritt …

video
play-sharp-fill

Investeringen beräknas till 2,6 miljar­der och är det största muddrings­projektet i modern historia i Sverige. Totalt bedöms drygt 800 000 m³ massor behöva grävas upp för att kunna ta emot de större fartygen.
Utbyggnaden av Luleå Hamn ökar kapaciteten så att man sommartid kan ta emot fartyg som kan lasta upp till 160 000 ton mot dagens maximala 55 000 ton.
Malmporten …


Med Vittangis världsunika grafitfyndighet som råvarukälla ska klimatsmarta batteri-anoder produceras som reducerar CO² med 96 procent jämfört med dagens utsläpp.
– Den storskaliga anläggningen som plane­ras till 2024 kommer ligga på Hertsöfältet i Luleå. Den kommer kunna leverera 19 500 ton färdigt anodmaterial per år. Det räcker till 400 000 elbilar varje år”, säger Talgas Europachef Martin Phillips till SVT.
Talga …


Cirka 10 miljarder investeras, anläggningen väntas ge cirka 500 jobb och vara i drift 2027. ”LKAB leder omställningen av järn- och stålindustrin med övergången till koldioxidfri järnsvamp.
– Vi vill nu bredda vår verksamhet genom att utvinna fosfor och sällsynta jord-artsmetaller som biprodukter till järnmalms­produktionen och öka Europas självförsör­jande av dessa kritiska råvaror”, berättar Jan Moström, vd och koncernchef, LKAB, i ett pressmeddelande.
LKAB | ReeMAPP…