LULEÅ INDUSTRIPARK

Navet i den gröna industriella omställningen.

HYBRIT
HYBRIT

SSAB, LKAB och Vattenfall utvecklar ny teknik för vätgasbaserad järn- och ståltillverkning [...]

HYBRIT
LKAB
LKAB:s ReeMAP

LKAB:s ReeMAP-anläggning blir en imponerande industrietablering ute på Svartön som är en del av Luleå Industripark.

LKAB
Malmporten
MALMPORTEN

Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid [...]

Malmporten
30
TALGA

Detta är den första pilotanläggningen i Europa för naturliga grafitanoder [...]

30
30
Hybrits pilotanläggning

Det 100 kubikmeter stora bergrumslagret blir det första i världen [...]

30
Tillfälliga Hertsöskolan

Entreprenörsbostäder i närområdet

På en del av Hertsöheden planeras det kortsiktigt för tillfälliga bostäder. Ytan som utreds på Hertsöheden omfattar en area om cirka 5 500 kvadratmeter. Att möjliggöra bostäder för hitresande arbetskraft är en förutsättning för att lyckas med den gröna omställningen. Personerna som kommer hit är även potentiella inflyttare. I kommunens bostadsförsörjningsprogram står att kommunen ska … Läs mer

Grafitfyndigheten vid Vittangi uppvärderas större och djupare

Som del av prospektering av Vittangiområdet kan Talga nu uppvärdera det totala prospekteringsmålet till ett spann om 240–350 miljoner ton med 20–30% grafithalt. Detta exklusive redan bekräftade grafittillgångar om 35 miljoner ton. Gruvprojekt kan delas in i fyra olika faser; prospektering, planering, gruvdrift samt rehabilitering. Dessa faser beskriver en grov kronologisk ordning för gruvverksamhet, där … Läs mer

Amerikansk doldis tar järngrepp om svensk malm

Det är huggsexa om svensk järnmalm – och det är fler än Harald Mix-utmanaren H2 Green Steel som trängs i kön. Det har amerikanska Cargill insett. På kort tid har doldisjätten lyckats skaffa sig ensamrätt på all produktion från flera järnmalmsgruvor i Norden. Kampen om det svenska järnet hårdnar. Harald Mix stålutmanare H2 Green Steel … Läs mer

Beslut om tillfälliga entreprenörsbostäder

– Den pågående samhällsomställningen kommer att kräva mycket arbetskraft under perioder. Och den arbetskraften kommer till stor del att komma utifrån. Därför behöver vi ordna boenden för alla de som kommer hit för att arbeta med byggnationer av nya industrier eller större projekt som till exempel utbyggnaden av Luleå Hamn. Lyckas vi dessutom få dem … Läs mer

Transformatorerna som möjliggör Luleå Industripark

Luleå Energi investerar för framtiden. Den här gången gäller det fyra nya transformatorer som nyligen anlände till Luleå. Två av dem ska ersätta dagens befintliga trotjänare på erbäcken för att framtidssäkra elen åt Luleåbor. De andra två blir helt nya och möjliggör dustrisatsningarna i Luleå Industripark. Totalt fyra transformatorer har anlänt till Luleå. Dessutom är … Läs mer

Kungörelse

Vid Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har SSAB EMEA AB ansökt om nytt tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till framtida stålproduktion inom SSAB:s befintliga verksamhetsområde, ett tidsbegränsat ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 a § miljöbalken, tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken till temporär bortledning av grundvatten, bortledande av ytvatten och anläggande av en ny intagspunkt med … Läs mer

Ytterligare 500 MW till industrisatsningarna i norra Sverige

Nya fördjupade analyser, anpassningar i driften och mer detaljerad information om anslutningarna gör att Svenska kraftnät kan öka tilldelningen med 500 MW effekt i Luleåområdet. ”Denna ökning kan vi genomföra utan att bygga nya ledningar och stationer utöver dem vi redan har kommunicerat”, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef Kraftsystem, Svenska kraftnät. Sedan tidigare har Svenska kraftnät … Läs mer

52 miljoner till Luleå tekniska universitets materiallabb för grön omställning

Vid Luleå tekniska universitet sker materialforskning bland annat inom hållbar gruvdrift och metalltillverkning, cirkulär användning av råvaror, biokompositer och fossilfri energiproduktion. I de materialvetenskapliga labben samarbetar forskarna bland annat med LKAB, SSAB, Boliden, Talga, Vattenfall, H2 Green Steel och Northvolt. – Det är fantastiskt roligt för oss att kunna göra denna investering i våra labb. … Läs mer

Första skissen – så blir SSAB:s nya stålverk i Luleå

SSAB har lämnat in sina ansökan för omställningen i Luleå. Här är den första skissen på hur det integrerade stålverket kommer att se ut. Förberedelserna för tillståndsansökan med bland annat samråd har pågått ett längre tag. SSAB har fortfarande inte kommunicerat att man har klart med någon löfte om elförsörjning, men väljer ju alltså att … Läs mer

Planen för Hertsöfältet måste göras om

Fertiberias planerade etablering med en konstgödselfabrik på Hertsöfältet innebär att detaljplanen måste göras om, drygt 2,5 år efter att planen vann laga kraft. Ärendet ska tas upp på måndag på samhällsbyggnadsutskottets möte. Politikerna föreslås besluta om ett nytt planuppdrag för Hertsöfältet. Det finns visserligen en detaljplan för Hertsöfältet, den vann laga kraft i januari 2021 … Läs mer