LULEÅ INDUSTRIPARK

Navet i den gröna industriella omställningen. Ett nytt industrikluster där tusentals nya jobb växer fram [...]

HYBRIT
HYBRIT

Initiativet startades av SSAB, LKAB och Vattenfall för att utveckla en ny teknik för vätgasbaserad järn- och ståltillverkning [...]

LKAB
LKAB:s ReeMAP

LKAB:s ReeMAP-anläggning blir en imponerande industrietablering ute på Svartön som är en del av Luleå Industripark.

Malmporten
MALMPORTEN

Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid [...]

30
TALGA

Detta är den första pilotanläggningen i Europa för naturliga grafitanoder [...]

30
SVARTÖBERGET

Hybrits pilotanläggning för lagring av vätgas invigd i Luleå. Det 100 kubikmeter stora bergrumslagret blir det första i världen [...]

NYA HERTSÖSKOLAN

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att Hertsöskolan inklusive tillhörande sporthall, fritidsgård och bibliotek ska byggas [...]

HYBRIT
LKAB
Malmporten
30
30
Nya byggprojekt - bl.a. Hertsöskolan
previous arrow
next arrow

Isbrytarna byggs för metanol

Sveriges nya isbrytare ska förberedas för metanoldrift. De blir därmed världens potentiellt första isbrytare att köras på metanol. Nu går utvecklingsprocessen vidare till nästa fas. Beslutet att bygga minst två nya svenska isbrytare togs i slutet av förra året. Det första fartyget är planerat för leverans 2026 och nästa ungefär ett år senare. Nu pågår … Läs mer

Pågående huvudförhandlingen om Nunasvaara

Tisdagen den 31 januari 2023 startade huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen om Talgas tänkta grafitbrytning vid Nunasvaara södra. Platsen är satt till Quality hotel på Storgatan i Luleå där domstolen för kommande veckor upprättat en provisorisk rättssal. De första förhandlingsdagarna bevakades av flera media vilka intervjuat såväl Talga som samebyarna och naturskyddsföreningen. Frågor dessa parter … Läs mer

Områdesgruppens Yttrande

Yttrande avseende samråd om Tillståndsansökan för Järn & Ståltillverning, Svartön Luleå Hertsön/Lerbäckens Områdesgrupp lämnar härmed följande yttrande om ovanstående Tillståndsansökan. Vi har erhållit vederhäftig information vid två av våra medlemsmöten samt deltagit i samrådsinformation på Vetenskapens Hus den 17/1 2023. Hertsön är som bekant ett bostadsområde i Svartöns närhet och kan därmed påverkas av utbyggnadsplanerna. … Läs mer

Huvudförhandling för Talgas gruvbrytning

Huvudförhandling för Talgas gruvbrytning vid Nunasvaara södra inleds den 31 januari Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt har nyligen kungjort datum och plats för huvudförhandling avseende Talgas ansökan om miljötillstånd för gruvverksamhet vid Nunasvaara södra utanför Vittangi. Tillståndsansökan gäller brytning av i genomsnitt 100 000 ton grafitmalm per år under 25 år. Detta kommer i … Läs mer

”Superdepartement” ska stötta norra Sverige

Den gröna omställningen i norr är en enorm möjlighet för Sverige, menar regeringen. Därför ska ett nytt ”superdepartement” inrättas för att skynda på omställningen. Det framgår av en debattartikel från regeringen. I artikeln beskrivs norra Sverige som ”en tillväxtmotor som leder den gröna omställningen, skapar jobb och välfärd”. Debattartikeln publicerades i Dagens Industri och på … Läs mer

Luleå industripark ska etableras som besöksmål

De nya industriella satsningarna i norr lockar till sig stort intresse från andra delar av världen, uppger Robert Eriksson, projektchef för Luleå industripark. – Vi ser redan att intresset för ”technical visits” ökar markant, och i takt med att de nya industrierna byggs får vi nog vänja oss med att internationella delegationer vallfärdar hit till … Läs mer

Huvudförhandling för Talgas gruvbrytning inleds den 31 januari

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt har nyligen kungjort datum och plats för huvudförhandling avseende Talgas ansökan om miljötillstånd för gruvverksamhet vid Nunasvaara södra utanför Vittangi. Tillståndsansökan gäller brytning av i genomsnitt 100 000 ton grafitmalm per år under 25 år. Detta kommer i sin tur kunna tillgodose batterianoder till drygt 200 000 elbilar per … Läs mer

Vätgasreducerat järn har överlägsna egenskaper

Ny forskning inom HYBRIT-projektet, som drivs av SSAB, LKAB och Vattenfall, visar på överlägsna egenskaper och kvalitet hos järnsvamp som direktreducerats med vätgas (H-DRI), tillverkad med HYBRIT-teknik. Testresultaten visar att direktreduktion med vätgas ger en klart bättre produkt som är lätt att hantera, transportera och lagra, förutom att processen praktiskt taget eliminerar CO2-utsläpp i reduktionssteget. … Läs mer

Östra länken

2023-2024 handlar det främst om Svartöstaden och Hertsön Under den del av projektet som kallas etapp 1, del 2 som rör sig vid Svartöstaden närmar vi oss de områden där människor bor. Dessutom kommer en pumpstation att återbrukas och flyttas från Tuna strand till Hertsön, där den planeras att driftsättas år 2025. Projektering av etapp … Läs mer

Samråd gällande SSABs omställning i Luleå

SSAB planerar att ställa om den nuvarande stålproduktionen i Luleå, från masugn och koksverk till ett nytt integrerat elektrostålverk med ljusbågsugn, valsverk och vidareförädling. Denna teknik- och industriomställning är ett avgörande steg i omställningen till fossilfri stålproduktion. Samrådsutställning Information om samrådet och den planerade omställningen av verksamheten finns att ta del av i en utställning … Läs mer