LULEÅ INDUSTRIPARK

Navet i den gröna industriella omställningen.

HYBRIT
HYBRIT

SSAB, LKAB och Vattenfall utvecklar ny teknik för vätgasbaserad järn- och ståltillverkning [...]

HYBRIT
LKAB
LKAB:s ReeMAP

LKAB:s ReeMAP-anläggning blir en imponerande industrietablering ute på Svartön som är en del av Luleå Industripark.

LKAB
Malmporten
MALMPORTEN

Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid [...]

Malmporten
30
TALGA

Detta är den första pilotanläggningen i Europa för naturliga grafitanoder [...]

30
30
Hybrits pilotanläggning

Det 100 kubikmeter stora bergrumslagret blir det första i världen [...]

30
Tillfälliga Hertsöskolan

Ytterligare 500 MW till industrisatsningarna i norra Sverige

Nya fördjupade analyser, anpassningar i driften och mer detaljerad information om anslutningarna gör att Svenska kraftnät kan öka tilldelningen med 500 MW effekt i Luleåområdet. ”Denna ökning kan vi genomföra utan att bygga nya ledningar och stationer utöver dem vi redan har kommunicerat”, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef Kraftsystem, Svenska kraftnät. Sedan tidigare har Svenska kraftnät … Läs mer

52 miljoner till Luleå tekniska universitets materiallabb för grön omställning

Vid Luleå tekniska universitet sker materialforskning bland annat inom hållbar gruvdrift och metalltillverkning, cirkulär användning av råvaror, biokompositer och fossilfri energiproduktion. I de materialvetenskapliga labben samarbetar forskarna bland annat med LKAB, SSAB, Boliden, Talga, Vattenfall, H2 Green Steel och Northvolt. – Det är fantastiskt roligt för oss att kunna göra denna investering i våra labb. … Läs mer

Första skissen – så blir SSAB:s nya stålverk i Luleå

SSAB har lämnat in sina ansökan för omställningen i Luleå. Här är den första skissen på hur det integrerade stålverket kommer att se ut. Förberedelserna för tillståndsansökan med bland annat samråd har pågått ett längre tag. SSAB har fortfarande inte kommunicerat att man har klart med någon löfte om elförsörjning, men väljer ju alltså att … Läs mer

Planen för Hertsöfältet måste göras om

Fertiberias planerade etablering med en konstgödselfabrik på Hertsöfältet innebär att detaljplanen måste göras om, drygt 2,5 år efter att planen vann laga kraft. Ärendet ska tas upp på måndag på samhällsbyggnadsutskottets möte. Politikerna föreslås besluta om ett nytt planuppdrag för Hertsöfältet. Det finns visserligen en detaljplan för Hertsöfältet, den vann laga kraft i januari 2021 … Läs mer

Byggstart för Luleå Industripark idag

Idag tog det australienska företaget Talga Resources första spadtaget för sin batterifabrik på Hertsöfältet. Detta betyder att etableringarna av Luleå Industripark tagit sin början. –Talgas byggstart på Hertsöheden är en milstolpe. Det som hittills har varit planering, tillståndsprocesser och markavtal har nu blivit ett riktigt bygge av en industri, sade Luleås kommunalråd Carina Sammeli. Det … Läs mer

Uniper prioriterar gas och förnybar el.

Sveriges regering vill bygga fler kärnkraftsreaktorer. Men det blir utan Uniper SE:s medverkan, enligt vd:n Michael Lewis. – Vi har för avsikt att behålla de anläggningar vi har, men vi kommer inte att investera ytterligare i kärnkraft, säger Michael Lewis i Düsseldorf enligt Bloomberg. Vattenfall och finska Fortum Oyj undersöker möjligheterna att att bygga små modulära … Läs mer

Luleå kommuns inflyttarverksamhet är i gång

Verksamhetens främsta uppgift är att underlätta och vara ett stöd för enskilda personer likväl som familjer som vill flytta och etablera sig i Luleå, samt visa på alla möjligheter som erbjuds här. De arbetar nu med att knyta branschöverskridande kontakter, testa nya arbetsmetoder och inkludera många olika funktioner i arbetet kopplat till kompetensförsörjning likväl som … Läs mer

Klartecken för industrietablering på Hertsöfältet

Talga får miljötillstånd för att bygga fabriken på Hertsöfältet, där batterianodmaterial av grafit från Vittangi ska tillverkas. Mark- och miljödomstolen i Umeå ger Talga AB tillstånd enligt miljöbalken att bygga en batterianodfabrik på Hertsöfältet i Luleå. Tillståndet innebär att Talga får tillverka upp till 22 000 ton batterianodmaterial per år och upp till 19 500 … Läs mer

Luleåborna positiva till samhällsomställningen

Fyra av fem Luleåbor tycker att industrins omställning är positiv för Luleå. Det visar en undersökning som Novus har gjort bland 450 Luleåbor i åldrarna 18 till 79 år. Nästan alla tillfrågade känner till den pågående samhällsomställningen och 77 procent säger att de är positivt inställda. Vad tycker då Luleåborna om samhällsomställningen? Nästan alla (96%) … Läs mer