LULEÅ INDUSTRIPARK

Navet i den gröna industriella omställningen.

HYBRIT
HYBRIT

SSAB, LKAB och Vattenfall utvecklar ny teknik för vätgasbaserad järn- och ståltillverkning [...]

HYBRIT
LKAB
LKAB:s ReeMAP

LKAB:s ReeMAP-anläggning blir en imponerande industrietablering ute på Svartön som är en del av Luleå Industripark.

LKAB
Malmporten
MALMPORTEN

Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid [...]

Malmporten
30
TALGA

Detta är den första pilotanläggningen i Europa för naturliga grafitanoder [...]

30
30
Hybrits pilotanläggning

Det 100 kubikmeter stora bergrumslagret blir det första i världen [...]

30
Tillfälliga Hertsöskolan

Kungörelse

Vid Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har SSAB EMEA AB ansökt om nytt tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till framtida stålproduktion inom SSAB:s befintliga verksamhetsområde, ett tidsbegränsat ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 a § miljöbalken, tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken till temporär bortledning av grundvatten, bortledande av ytvatten och anläggande av en ny intagspunkt med mera, allt inom Svartön i Luleå kommun, Norrbottens län.

Ansökan omfattar bl.a. anläggande av ett integrerat elektrostålverk för årlig maximal produktion av 2 500 000 ton prima varmvalsade band samt 3 000 ton vätgas per år …

Läs kungörelsen

Lämna en kommentar