Två miljoner kronor till Luleåborna – skicka in dina idéer nu!

En uppfräschning av konceptet Luleåförslaget har gjort och nu kan du vara med och påverka kommunens framtid. Kommunstyrelsens ordförande, Carina Sammeli, uppmanar Luleåborna till att göra sina röster hörda:

– Det är medborgarna som äger kommunen, och det är viktigt att kommunen har en nära dialog med medborgarna och kan lösa de problem medborgarna ser. Vi har kloka medborgare som kommer med kloka förslag, så vi hoppas kunna jobba vidare med många av förslagen i framtiden.

Det ska bli enklare att påverka, uppföljningen ska bli bättre och instruktionerna ska bli tydligare.
Har du förslag som kan göra Luleå kommun till en ännu bättre plats att leva och bo på? Lämna ditt förslag på lulea.se/luleaforslaget Förslagen ska handla om att förbättra närområdet, möjliggöra ett aktivt fritidsliv eller utveckla Luleå kommun i en positiv riktning som ligger i linje med Vision 2040Kommunen har avsatt 2 miljoner kronor per år för att genomföra förslagen.


Läs mera …


Lämna en kommentar