Bygget av moskén på Hertsön försenas

Kommunstyrelsen beslutade den 5 juni att förlänga markanvisningen till stiftelsen Norrbottens Islamiska Center till den 30 september i år. Stiftelsen ges rätt att köpa cirka 5000 kvadratmeter mark på Hertsön för att bygga en moské. Kommunstyrelsens beslut har överklagats av Ingrid Vesterlund, Sverigedemokraternas gruppledare i kommunfullmäktige. Hon har överklagat beslutet till förvaltningsrätten i Luleå och … Läs mer

Harrvikens marina är i hamn

Striden om Harrvikens marina hamnade i förra veckan på Högsta domstolens bord (HD) Ansökan till HD gäller tillstånd till vattenverksamhet, muddring, byggande i vattenområde samt uppläggning av muddermassor. Beslutet från HD kom på tisdagsmorgonen: ”Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolens avgörande står därmed fast”, står det att läsa i HD:s beslut. Striden har … Läs mer

Ändrad funktion för Lulebos prenumerationsmejl

På grund av Microsofts begränsningar gällande totalt antal mejl som kan skickas från samma avsändare under en dag tvingades Lulebo tidigare i år stoppa utskick av prenumerationsmejl gällande lediga parkeringsplatser och förråd. Denna åtgärd har tyvärr inte varit tillräcklig – våra system skickar fortfarande för många mejl varje dag. För att vi ska kunna garantera … Läs mer

Bostadskön i Luleå är rekordlång

Byggbranschen bromsar in, samtidigt når bostadskön i Luleå rekordnivå. Bara hos Lulebo har över 45 000 personer anmält intresse av en ny bostad. Carina Wuopio är chef för Lulebos kundcenter. Hon ber att få kontrollera en extra gång innan hon uppger storleken på bostadskön hos det kommunala bostadsbolaget. Summeringen slutar på 46 872 personer. – … Läs mer

Ny tidsfrist för att bygga moskén på Hertsön

Kommunstyrelsen har beslutat att förlänga den markanvisning som gavs våren 2021 till stiftelsen Norrbotten Islamiska center. Markanvisningen, som skulle ha löpt ut den 30 juni förlängs till den 30 september i år. Norrbotten Islamiska center får rätt att köpa ett 5000 kvadratmeter stort skogsområde mellan Hertsövägen och Avaviksvägen, där stiftelsen avser att bygga en moské. … Läs mer

E-förslag om hundrastgård Hertsökullar

Kommunstaben 2023-05-09 E-förslag om hundrastgård Hertsökullar avvisat Med hänvisning till att det finns en ställd motion inom en tvåårsperiod med bifall om hundrastgårdar. KLF2022/228 ”Motion (KD) angående rastgårdar för hundar”. Förslaget skickat till Stadsbyggnadsförvaltningen som en synpunkt.

Stort intresse för provmuddringen 2023

Starten för projekt Malmporten närmar sig. I slutet av maj 2023 genomförs projektets andra provmuddring. Därför bjöd vi in till en träff för att ge intresserade information om insatsen och möjlighet att ställa frågor. På plats fanns representanter från Luleå Hamn AB, Sjöfartsverket och provmuddringsentreprenören Boskalis. Projektledare Max Bjurström (Sjöfartsverket) berättar mer om mötet, provmuddringen … Läs mer

Hertsöborna nyfikna på ”Luleås hetaste bostadsområde”

Hertsön, Luleås största bostadsområde, står inför stora förändringar i kommande år. Därför har kommunen och stadsbyggnadsförvaltningen bjudit in till möten i Hertsöskolans nyinvigda bibliotek den senaste tiden. Ett 40-tal intresserade, mestadels pensionärer, kom under måndag kväll för att höra mer om alla byggplanerna. Bland annat informerades om den pågående byggnationen av det nya, omdebatterade badhuset, … Läs mer