Två miljoner kronor till Luleåborna – skicka in dina idéer nu!

En uppfräschning av konceptet Luleåförslaget har gjort och nu kan du vara med och påverka kommunens framtid. Kommunstyrelsens ordförande, Carina Sammeli, uppmanar Luleåborna till att göra sina röster hörda: – Det är medborgarna som äger kommunen, och det är viktigt att kommunen har en nära dialog med medborgarna och kan lösa de problem medborgarna ser. … Läs mer

Ny tv-tjänst för dig som bor hos Lulebo

Från och med den 1 mars 2024 gäller Lulebos nya gruppavtal med Telia som gör det möjligt för oss att tillhandahålla en moderniserad tv-tjänst i alla våra fastigheter. Du kan börja titta på det nya tv-utbudet så fort du har aktiverat tjänsten och installerat den nya tv-boxen. Telias kanalpaket ”Tv och streaming Start” ingår i … Läs mer

Nya regler från EU om reparerbar elektronik

Nu har EU kommit med nya regler om rätten att reparera elektronik för att minska mängden elavfall samt behovet av nytillverkning. När vi reparerar istället för att köpa nytt behåller vi värdefulla resurser och material i den cirkulära ekonomin så länge som möjligt, istället för att det ska slängas och tillverkas nytt som bidrar till … Läs mer

Namn på möteslokalen på Hertsön

Samverkanspartners för driften av den nya mötesplatsen på Domherregränd 5 ( Studiefrämjandet, Lulebo, Kultur- och Fritidsförvaltningen) har tillsammans med en byrå som ska hjälpa till med kommunikation, grafisk formgivning och skyltar har landat i följande namnförslag på lokalen, Aktivitetshuset Kubben I grova drag tänker man sig att verkamheten på Kubben kan se ut så här: … Läs mer

Bygget av moskén på Hertsön försenas

Kommunstyrelsen beslutade den 5 juni att förlänga markanvisningen till stiftelsen Norrbottens Islamiska Center till den 30 september i år. Stiftelsen ges rätt att köpa cirka 5000 kvadratmeter mark på Hertsön för att bygga en moské. Kommunstyrelsens beslut har överklagats av Ingrid Vesterlund, Sverigedemokraternas gruppledare i kommunfullmäktige. Hon har överklagat beslutet till förvaltningsrätten i Luleå och … Läs mer

Harrvikens marina är i hamn

Striden om Harrvikens marina hamnade i förra veckan på Högsta domstolens bord (HD) Ansökan till HD gäller tillstånd till vattenverksamhet, muddring, byggande i vattenområde samt uppläggning av muddermassor. Beslutet från HD kom på tisdagsmorgonen: ”Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolens avgörande står därmed fast”, står det att läsa i HD:s beslut. Striden har … Läs mer

Ändrad funktion för Lulebos prenumerationsmejl

På grund av Microsofts begränsningar gällande totalt antal mejl som kan skickas från samma avsändare under en dag tvingades Lulebo tidigare i år stoppa utskick av prenumerationsmejl gällande lediga parkeringsplatser och förråd. Denna åtgärd har tyvärr inte varit tillräcklig – våra system skickar fortfarande för många mejl varje dag. För att vi ska kunna garantera … Läs mer

Bostadskön i Luleå är rekordlång

Byggbranschen bromsar in, samtidigt når bostadskön i Luleå rekordnivå. Bara hos Lulebo har över 45 000 personer anmält intresse av en ny bostad. Carina Wuopio är chef för Lulebos kundcenter. Hon ber att få kontrollera en extra gång innan hon uppger storleken på bostadskön hos det kommunala bostadsbolaget. Summeringen slutar på 46 872 personer. – … Läs mer

Ny tidsfrist för att bygga moskén på Hertsön

Kommunstyrelsen har beslutat att förlänga den markanvisning som gavs våren 2021 till stiftelsen Norrbotten Islamiska center. Markanvisningen, som skulle ha löpt ut den 30 juni förlängs till den 30 september i år. Norrbotten Islamiska center får rätt att köpa ett 5000 kvadratmeter stort skogsområde mellan Hertsövägen och Avaviksvägen, där stiftelsen avser att bygga en moské. … Läs mer

E-förslag om hundrastgård Hertsökullar

Kommunstaben 2023-05-09 E-förslag om hundrastgård Hertsökullar avvisat Med hänvisning till att det finns en ställd motion inom en tvåårsperiod med bifall om hundrastgårdar. KLF2022/228 ”Motion (KD) angående rastgårdar för hundar”. Förslaget skickat till Stadsbyggnadsförvaltningen som en synpunkt.