Bygget av moskén på Hertsön försenas

Kommunstyrelsen beslutade den 5 juni att förlänga markanvisningen till stiftelsen Norrbottens Islamiska Center till den 30 september i år. Stiftelsen ges rätt att köpa cirka 5000 kvadratmeter mark på Hertsön för att bygga en moské.

Kommunstyrelsens beslut har överklagats av Ingrid Vesterlund, Sverigedemokraternas gruppledare i kommunfullmäktige. Hon har överklagat beslutet till förvaltningsrätten i Luleå och begär att beslutet ska upphävas då det strider mot kommunallagen. Vesterlund anser att ärendet är av principiell beskaffenhet och av större vikt för kommunen, varför beslutet borde ha tagits av kommunfullmäktige.

Innan förvaltningsrätten har avgjort målet, genom en så kallad laglighetsprövning, blir det ingen fastighetsaffär mellan kommunen och stiftelsen.

– Vi väntar på att domstolen ska avgöra det i slutet av augusti. Vi kan inte gå vidare med köpeavtalet innan slutet av augusti, säger Burhan Kanbar som är ordförande för insamlingsstiftelsen.

Förvaltningsrätten har redan avvisat Ingrid Vesterlunds begäran om inhibition av kommunstyrelsens beslut.

Norrbottens Kuriren open_in_new

Lämna en kommentar