Bygget av moskén på Hertsön försenas

Kommunstyrelsen beslutade den 5 juni att förlänga markanvisningen till stiftelsen Norrbottens Islamiska Center till den 30 september i år. Stiftelsen ges rätt att köpa cirka 5000 kvadratmeter mark på Hertsön för att bygga en moské. Kommunstyrelsens beslut har överklagats av Ingrid Vesterlund, Sverigedemokraternas gruppledare i kommunfullmäktige. Hon har överklagat beslutet till förvaltningsrätten i Luleå och … Läs mer

Harrvikens marina är i hamn

Striden om Harrvikens marina hamnade i förra veckan på Högsta domstolens bord (HD) Ansökan till HD gäller tillstånd till vattenverksamhet, muddring, byggande i vattenområde samt uppläggning av muddermassor. Beslutet från HD kom på tisdagsmorgonen: ”Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolens avgörande står därmed fast”, står det att läsa i HD:s beslut. Striden har … Läs mer