Moskén på Hertsön – markaffär nära förestående

Moskén på Hertsön kan stå klar att ta emot besökare redan i november i år. Den förhoppningen hyser Norrbottens Islamiska center. En markaffär där stiftelsen Norrbottens islamiska center köper mark av Luleå kommun är nära förestående. På måndag ska samhällsbyggnadsutskottet ta upp ärendet som innebär ett godkännande av försäljning av en del mark på Hertsön, … Läs mer

Tidsplanen för nya Hertsöskolan spikad

I oktober blev tilldelningen av nya Hertsöskolan officiell med Nåiden Bygg AB som byggentreprenör. Nu, lite mer än en månad senare, står en preliminär tidplan klar. Inledningsvis väntar rivning av gamla och befintliga Hertsöskolan, vilket enligt Göran Sakari, projektansvarig på Luleå kommun, kommer pågå till vår och tidig sommar. – Rivning kommer ta cirka 20 … Läs mer

Coop Norrbotten erhåller markanvisning

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att Coop Norrbotten erhåller markanvisning till del av Hertsön 11:1 i enlighet med bifogat markanvisningsavtal, för byggande av en matbutik. 2. Markanvisningen ska gälla till och med två år efter detaljplanen vinner laga kraft och till dess att nödvändig infrastruktur (VA) är utbyggd. 3. Köpeskillingen ska baseras på … Läs mer

Bygget av moskén på Hertsön försenas

Kommunstyrelsen beslutade den 5 juni att förlänga markanvisningen till stiftelsen Norrbottens Islamiska Center till den 30 september i år. Stiftelsen ges rätt att köpa cirka 5000 kvadratmeter mark på Hertsön för att bygga en moské. Kommunstyrelsens beslut har överklagats av Ingrid Vesterlund, Sverigedemokraternas gruppledare i kommunfullmäktige. Hon har överklagat beslutet till förvaltningsrätten i Luleå och … Läs mer

Harrvikens marina är i hamn

Striden om Harrvikens marina hamnade i förra veckan på Högsta domstolens bord (HD) Ansökan till HD gäller tillstånd till vattenverksamhet, muddring, byggande i vattenområde samt uppläggning av muddermassor. Beslutet från HD kom på tisdagsmorgonen: ”Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolens avgörande står därmed fast”, står det att läsa i HD:s beslut. Striden har … Läs mer