Moskén på Hertsön – markaffär nära förestående

Moskén på Hertsön kan stå klar att ta emot besökare redan i november i år. Den förhoppningen hyser Norrbottens Islamiska center.

En markaffär där stiftelsen Norrbottens islamiska center köper mark av Luleå kommun är nära förestående. På måndag ska samhällsbyggnadsutskottet ta upp ärendet som innebär ett godkännande av försäljning av en del mark på Hertsön, mellan Hertsövägen och Avaviksvägen. Slutligt beslut måste tas av kommunstyrelsen.

Sverigedemokraternas gruppledare Ingrid Vesterlund har försökt att stoppa moskén genom att överklaga det senaste beslutet om markanvisning genom en laglighetsprövning. Förvaltningsrätten i Luleå avslog hennes överklagan och kammarrätten i Sundsvall beviljade inte prövningstillstånd.

Nu föreslår kommunstaben att kommunstyrelsen ska fatta ett särskilt beslut om att sälja marken till Norrbottens islamiska center. Försäljningen föreslås grundas på villkoren från senaste markanvisningen, inklusive prissättning om 200 kronor per kvadratmeter. Ett villkor för köpet är att projektet ska påbörjas senast två år efter att beslut om försäljning har vunnit laga kraft.

Lämna en kommentar