Harrvikens marina är i hamn

Striden om Harrvikens marina hamnade i förra veckan på Högsta domstolens bord (HD)

Ansökan till HD gäller tillstånd till vattenverksamhet, muddring, byggande i vattenområde samt uppläggning av muddermassor. Beslutet från HD kom på tisdagsmorgonen:

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolens avgörande står därmed fast”, står det att läsa i HD:s beslut.

Striden har pågått i drygt 13 år.

Trots att Luleå kommun tidigt gav klartecken och upprättade en detaljplan har ärendet blivit en långkörare inom rättsväsendet.

Den senaste prövningen skedde i februari 2023, när Mark och miljööverdomstolen (MMÖD) upphävde en tidigare dom i en lägre instans. Nu överklagade stuggrannarna, som motsätter sig hamnplanerna, och begärde en prövning i HD. Den prövningen tog alltså slut på tisdag.

– Det är ju prövat i alla instanser så jag kommer att starta hamnbygget i februari 2024.

Han berättar att det kommer bli en hamn med 200 platser. De allra flesta platserna kommer att vara 2,5 meters bredd men också 3,5-4 meter och några få som är 5 meter breda.

– Jag har redan en kölista från 240 personer. Dessutom har jag planer på att bygga till fler båthallar, men det tar jag efter hamnbygget.

Lämna en kommentar