LULEÅ INDUSTRIPARK

Navet i den gröna industriella omställningen.

HYBRIT
HYBRIT

SSAB, LKAB och Vattenfall utvecklar ny teknik för vätgasbaserad järn- och ståltillverkning [...]

HYBRIT
LKAB
LKAB:s ReeMAP

LKAB:s ReeMAP-anläggning blir en imponerande industrietablering ute på Svartön som är en del av Luleå Industripark.

LKAB
Malmporten
MALMPORTEN

Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid [...]

Malmporten
30
TALGA

Detta är den första pilotanläggningen i Europa för naturliga grafitanoder [...]

30
30
Hybrits pilotanläggning

Det 100 kubikmeter stora bergrumslagret blir det första i världen [...]

30
Tillfälliga Hertsöskolan

Uniper prioriterar gas och förnybar el.

Sveriges regering vill bygga fler kärnkraftsreaktorer. Men det blir utan Uniper SE:s medverkan, enligt vd:n Michael Lewis.

– Vi har för avsikt att behålla de anläggningar vi har, men vi kommer inte att investera ytterligare i kärnkraft, säger Michael Lewis i Düsseldorf enligt Bloomberg.

Vattenfall och finska Fortum Oyj undersöker möjligheterna att att bygga små modulära reaktorer och den svenska regeringen har uttryckt önskemål om större konventionella anläggningar. Men Unipers vd säger att företaget inte överväger att investera i något av dessa alternativ, utan prioriterar gas och förnybar el.

Sverige ligger efter i den globala och europeiska vätgasutvecklingen.

Tidigare har det inte funnits någon genomarbetad strategi för vätgas i Sverige. Regeringssatsningen Fossil Free Sweden tog fram en vätgasstrategi 2020, som lade grunden för de framsteg som Energimyndigheten har gjort på uppdrag av regeringen för att ta fram en svensk vätgasstrategi. Strategin publicerades i slutet av 2021.

För att säkerställa att den svenska vätgasstrategin ger goda förutsättningar för vätgas behöver regeringen överväga ett antal avgörande val. Det kan vara geografi och investeringar i infrastruktur, eller teknik och behovet av teknisk neutralitet.

Vidare finns det ett behov av strategibeslut inom finansiering och marknadsmodeller. Den viktigaste principen är att allt fossilfritt väte ska behandlas lika. Uniper ser optimistiskt på utvecklingen av vätgas under de kommande åren, men många utmaningar återstår att lösa.

Bottnialänken

I ett samarbetsprojekt planerar Luleå Hamn, ABB och Uniper att utveckla ett regionalt vätgascentrum i Luleå. Tanken är att producera vätgas som kan bidra till fossilfria industrier och logistikkedjor i Norrbotten. Projektet möjliggör produktion av 12 000 ton fossilfri vätgas/år.

Fossilfri vätgasproduktion i Luleå hamn med många nyttor
Samarbetsprojektet, som kallas BotnialänkenH2, ska förse industrin med vätgas producerad med hjälp av en storskalig elektrolysör som separerar vätgas och syre från vatten.

Med mellanlager och annan infrastruktur i Luleå Hamn kan vätgasen också användas som bränsle i marina tillämpningar och för fossilfria transporter inom hamnen. Satsningen kan samtidigt bli startskottet för vätgas som en ny svensk exportvara. Beroende på hur vätgasen sedan används, förväntas koldioxidutsläppen att minska med mellan 80 000–150 000 ton per år.

Läs mera: https://www.uniper.energy

Lämna en kommentar