Namn på möteslokalen på Hertsön

Samverkanspartners för driften av den nya mötesplatsen på Domherregränd 5 ( Studiefrämjandet,
Lulebo, Kultur- och Fritidsförvaltningen) har tillsammans med en byrå som ska hjälpa till med
kommunikation, grafisk formgivning och skyltar har landat i följande namnförslag på lokalen, Aktivitetshuset Kubben

I grova drag tänker man sig att verkamheten på Kubben kan se ut så här:
(utkast, formuleringar kan skrivas om, det är mer i tankemässig beskrivning nu.)

I Aktivitetshuset Kubben erbjuds en mångsidig verksamhet där alla Hertsöbor, äldre, vuxna, unga och barn ska känna sig att
de har en plats att komma till för att mötas, umgås, utvecklas och ha trevligt tillsammans, även besökare på området är
såklart välkomna.

Här finns olika föreningar representerade med sitt utbud och det sker regelbundet olika publika arrangemang, alltifrån
föreläsningar till sociala och skapande verksamheter av olika slag.

Aktivitetshuset Kubben är också en utvecklingshubb som följer med i tiden i aktuella samhällsfrågor där människorna på
platsen ses som självklara medskapare i Hertsöns utvecklingsresa och framtid.

Kubben kommer också att finnas på webben med informationssida och facebooksida

Lämna en kommentar