LULEÅ INDUSTRIPARK

Navet i den gröna industriella omställningen.

HYBRIT
HYBRIT

SSAB, LKAB och Vattenfall utvecklar ny teknik för vätgasbaserad järn- och ståltillverkning [...]

HYBRIT
LKAB
LKAB:s ReeMAP

LKAB:s ReeMAP-anläggning blir en imponerande industrietablering ute på Svartön som är en del av Luleå Industripark.

LKAB
Malmporten
MALMPORTEN

Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid [...]

Malmporten
30
TALGA

Detta är den första pilotanläggningen i Europa för naturliga grafitanoder [...]

30
30
Hybrits pilotanläggning

Det 100 kubikmeter stora bergrumslagret blir det första i världen [...]

30
Tillfälliga Hertsöskolan

Planen för Hertsöfältet måste göras om

Fertiberias planerade etablering med en konstgödselfabrik på Hertsöfältet innebär att detaljplanen måste göras om, drygt 2,5 år efter att planen vann laga kraft.

Ärendet ska tas upp på måndag på samhällsbyggnadsutskottets möte. Politikerna föreslås besluta om ett nytt planuppdrag för Hertsöfältet. Det finns visserligen en detaljplan för Hertsöfältet, den vann laga kraft i januari 2021 men den behöver revideras. Green Woverine AB Fertiberia fick markanvisning i april och bolaget behöver en sammanhållen markyta.

I detaljplanen finns en lokalgata som inte längre är nödvändig för Fertiberia. Det har också visat sig att det kan behövas mer utrymme för elledningar. I planarbetet ska det utredas ifall kvartersmarken kan utökas, om lokalgatan ska tas bort, byggnadshöjder och dagvattenhanteringen.

Norrbottens kuriren

Lämna en kommentar