Kubben är Hertsöns nya mötesplats

– Kubben är ett samverkansprojekt mellan Lulebo, Kultur- och fritidsförvaltningen och Studiefrämjandet som har hand om driften. Det är ett hus som riktar sig till föreningar som kan hyra lokalen för sina aktiviteter. Vi har också arrangerat andra publika aktiviteter, exempelvis marknader och cykelns dag, säger Eva Bryggman. Huset är stort och här finns lokaler … Läs mer

Namn på möteslokalen på Hertsön

Samverkanspartners för driften av den nya mötesplatsen på Domherregränd 5 ( Studiefrämjandet, Lulebo, Kultur- och Fritidsförvaltningen) har tillsammans med en byrå som ska hjälpa till med kommunikation, grafisk formgivning och skyltar har landat i följande namnförslag på lokalen, Aktivitetshuset Kubben I grova drag tänker man sig att verkamheten på Kubben kan se ut så här: … Läs mer