Kubben är Hertsöns nya mötesplats

– Kubben är ett samverkansprojekt mellan Lulebo, Kultur- och fritidsförvaltningen och Studiefrämjandet som har hand om driften. Det är ett hus som riktar sig till föreningar som kan hyra lokalen för sina aktiviteter. Vi har också arrangerat andra publika aktiviteter, exempelvis marknader och cykelns dag, säger Eva Bryggman.

Huset är stort och här finns lokaler för både mindre sällskap som stora grupper.

– Vi har den stora salen med scen som passar till teater och musik. Vi har också mindre grupprum, som man kan ha till studiecirkel exempelvis. Vi har också en sal med kök och där bokar gärna pensionärsföreningarna in sig för att kunna fixa fika till sina möten, och vi har även ett kreativt rum som passar för skapande aktiviteter.

Även om många av föreningarna i området har tagit till sig Kubben finns fortfarande utrymme att växa.

– Vi har fått ett positivt mottagande men vi har inte än nått ut till alla, utan behöver påminna folk om att vi finns och vad man kan göra i lokalen. Här får alla hyra in sig så länge man håller sig till den demokratiska värdegrund som vi följer.

DOIT har under vårterminen haft Kubben som sin bas

DOIT står för Delaktighet, Organisering, Inkludering och Trygghet, med målet att ge alla mellanstadiebarn på Hertsön rätt till en meningsfull fritid med trygga vuxna. Varje tisdag eftermiddag tar projektledaren Emma Jonsson tillsammans med aktivitetsledarna Mohamed Rage och Masood Aftab emot barnen.

– I stora drag handlar DOIT om att skapa en meningsfull fritid för barn som går på mellanstadiet på Hertsön med målet att erbjuda minst 70 aktiviteter per år. Det är ett samarbete mellan Rädda Barnen, kultur och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen i ett treårigt projekt, berättar Emma Jonsson.

Lämna en kommentar