NSD och Kuriren tokrasar i senaste upplagesiffrorna

Upplagekurvorna för morgontidningarna i Norrbotten, som ägs av Norrköpings Tidningar, pekar allt snabbare nedåt. Upplagan för den utdelade printupplagan för NSD och Kuriren är nere i 20 900 ex. vilket är en minskning med 3 600 ex. från ifjol. Mest har Kuriren minskat med hela 20 procent färre tidningar.

Intresset för att prenumerera på dagstidningar har stadigt minskat under flera år. Under 2023 har tappet varit betydligt större än tidigare och morgon­tidningarna i länet är inget undantag utan man tappar stort i sin printupplaga, det visar siffror från Tidningsstatistik. Det ökade tappet kan tillskrivas att hushållen ser över sina kostnader och prioriterar bort prenumerationer på tidningar och streamingtjänster.

I TS statistik där även den digitala upplagan är inräknad har NSD idag en upplaga på 24 700 ex. och Norrbottens Kuriren 13 900 ex.
Siffrorna för printupp­lagan (digitala och friex exkluderad) är NSD 14 000 ex. och Kuriren 6 900 ex.

Gratistidningarna stärks
Norrköpings Tidningar som äger NSD, Kuriren och Piteå-Tidningen genomför stora förändringar och det är osäkert om och hur printupplagorna av dagstidningarna i Norrbotten lever kvar har tidigare vd:n Mats Enbohm flaggat för innan han bytte till Gota Media …


Läs mera

Lämna en kommentar