LULEÅ INDUSTRIPARK

Navet i den gröna industriella omställningen.

HYBRIT
HYBRIT

SSAB, LKAB och Vattenfall utvecklar ny teknik för vätgasbaserad järn- och ståltillverkning [...]

HYBRIT
LKAB
LKAB:s ReeMAP

LKAB:s ReeMAP-anläggning blir en imponerande industrietablering ute på Svartön som är en del av Luleå Industripark.

LKAB
Malmporten
MALMPORTEN

Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid [...]

Malmporten
30
TALGA

Detta är den första pilotanläggningen i Europa för naturliga grafitanoder [...]

30
30
Hybrits pilotanläggning

Det 100 kubikmeter stora bergrumslagret blir det första i världen [...]

30
Tillfälliga Hertsöskolan

Grafitfyndigheten vid Vittangi uppvärderas större och djupare

Som del av prospektering av Vittangiområdet kan Talga nu uppvärdera det totala prospekteringsmålet till ett spann om 240–350 miljoner ton med 20–30% grafithalt. Detta exklusive redan bekräftade grafittillgångar om 35 miljoner ton.

Gruvprojekt kan delas in i fyra olika faser; prospektering, planering, gruvdrift samt rehabilitering. Dessa faser beskriver en grov kronologisk ordning för gruvverksamhet, där varje fas har i regel dedikerade tidslinjer, resurser och kompetenser inblandade, men där flera faser också kan pågå samtidigt.

Som del i prospekteringsarbetet har Talga nu sett tecken på att grafitfyndigheten som helhet kan vara ännu större än vad man tidigare antagit. Detta kommer sig bl.a. av att man nu kan se att malmen går djupare ner i marken än vad man tidigare kunnat se.

Detta skulle potentiellt även kunna öppna upp för möjlighet till framtida underjordsgruvbrytning i större skala och med längre tidshorisont än vad man tidigare sett, vilket dock först är föremål för ytterligare planering (steget efter prospektering).

Läs mera

Lämna en kommentar