LULEÅ INDUSTRIPARK

Navet i den gröna industriella omställningen.

HYBRIT
HYBRIT

SSAB, LKAB och Vattenfall utvecklar ny teknik för vätgasbaserad järn- och ståltillverkning [...]

HYBRIT
LKAB
LKAB:s ReeMAP

LKAB:s ReeMAP-anläggning blir en imponerande industrietablering ute på Svartön som är en del av Luleå Industripark.

LKAB
Malmporten
MALMPORTEN

Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid [...]

Malmporten
30
TALGA

Detta är den första pilotanläggningen i Europa för naturliga grafitanoder [...]

30
30
Hybrits pilotanläggning

Det 100 kubikmeter stora bergrumslagret blir det första i världen [...]

30
Tillfälliga Hertsöskolan

Entreprenörsbostäder i närområdet

På en del av Hertsöheden planeras det kortsiktigt för tillfälliga bostäder. Ytan som utreds på Hertsöheden omfattar en area om cirka 5 500 kvadratmeter.

Att möjliggöra bostäder för hitresande arbetskraft är en förutsättning för att lyckas med den gröna omställningen. Personerna som kommer hit är även potentiella inflyttare. I kommunens bostadsförsörjningsprogram står att kommunen ska förbereda etableringar av entreprenörsbostäder, såväl permanenta som tillfälliga.

Den pågående samhällsomställningen kommer att kräva mycket arbetskraft under perioder. Med entreprenörsbostäder menas tillfälliga bostäder för extern arbetskraft som arbetar med pågående byggnationer av nya industrier eller större projekt som till exempel utbyggnaden av Luleå Hamn.

Den 8 april 2024 beslutade kommunstyrelsen att godkänna förslaget om hur Luleå kommun ska arbeta med att möjliggöra entreprenörsbostäder.

Läs mera


Lämna en kommentar