Badhusen som lever på lånad tid

Råneå badhus hotas av stängning – osäkert i Gammelstad

Gammelstads badhus byggdes 1976 och har genomgått renoveringar för motsvarande över 40 miljoner kronor sedan början av 2000-talet.
Helén Wiklund Wårell, chef för stadsbyggnadsförvaltningen, hänvisar till beslutet i kommunfullmäktige år 2016, när det klubbades att Hertsön skulle få ett nytt badhus.

– Vi underhåller badhuset i Gammelstad men det sker inga stora renoveringar, utan vi ska bara se till att hålla badhuset ”vid liv”.

Samtidigt konstaterar Wiklund Wårell att badhusens livslängd begränsas utan återkommande renoveringar, när betongkonstruktionerna vittrar sönder och suger åt sig fukt, när fogar i väggarna behöver tätas, med återkommande värmeläckage och dylik åldersproblematik som följd.medan badhusen i Råneå och Gammelstad fortsättningsvis enbart skulle ”drivas och underhållas”.
2010 nyinvigdes det efter en sista omfattande renovering på 15 miljoner kronor i samband med svartmögel och arbetsmiljöproblem – men därefter har inga reinvesteringar skett.
Kuriren 2023-02-14

Gammelstads badhus byggdes 1976 och har genomgått renoveringar för motsvarande över 40 miljoner kronor sedan början av 2000-talet.

Stängd rutschkana har väckt frågor
Badande i Gammelstad har fått klara sig utan rutschkaneåk i månader. Kanan stängdes sedan ställningen under rostat sönder.
NSD 23 maj 2024

Då öppnar gammelstads badhus
Under några dagar har Gammelstads badhus varit stängt. I dag öppnar det på nytt.
Kuriren 18 okt. 2016

Gammelstads badhus håller stängt
Badhuset i Gammelstad i Luleå kommer inte att kunna öppna till skolstarten på grund av betydande skador på bassängfogarna som har upptäckts nu under sommarstängningen.
Sveriges radio torsdag 13 augusti 2015

Badhus öppnar för tredje gången
Badhuset i Gammelstad hoppas på tredje gången gillt. Efter ännu en dyr och omfattande reparation ska badhuset snart åter tas i bruk.
Kuriren 14 januari 2010

Badhusrenovering dyrare än beräknat
Renoveringen som från början beräknades kosta 15 miljoner kronor kommer sannolikt att fördyras.
Badhusets gäster, av vilka skolbarn utgör en stor del, är hänvisade till Pontusbadet i centrala Luleå och badhusen i Hertsön och Råneå.
NSD 11 sept. 2009

”Det känns som syrebrist”
I slutet av 2003 öppnades Gammelstads badhus igen efter en ombyggnad som gjordes på grund av läckage. Problemen med personalens hälsa började omgående.
NSD 24 sep. 2008

Råneå och Gammelstads badhus har uppnått sin tekniska livslängd.
Kommer Hertsö badhus att bli räddningen?

Lämna en kommentar