Gamla servus-butiken blir en ny mötesplats?

Operation upprustning pågår i den gamla Servus-butiken. ”Vi har fått signaler att Hertsön behöver fler mötesplatser och det här kanske kan bli en lösning”, säger Eva Holmberg, marknad- och kommunikationschef på Lulebo. Fastigheten på Domherregränd kallas internt för ”gamla Servus”. I bostadsområdet Hertsöns bortre domäner fanns tidigare en av Coop Norrbottens matbutiker. När butiken lagts … Läs mer

Hertsön blir Lulebos pilotprojekt

Hertsön är Luleås största bostadsområde sett till befolkningsmängd och Lulebo har sitt största bostadsbestånd på Hertsön, en stadsdel där det också händer en hel del. Just nu satsas det bland annat på ny skola, sporthall och badhus i centrum och framöver kommer även satsningar på en ny industripark och ett helt nytt bostadsområde i anslutning … Läs mer

Ny gång- och cykelväg på Avaviksvägen Hertsön

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslås bevilja igångsättningstillstånd för gång- och cykelväg längs Avaviksvägen längst ut på bostadsområdet Hertsön. Arbetet sker i samband med LUMIREs arbete med Östra länken och planeras till våren 2023. I ett senare skede planeras en förlängning av gång- och cykelvägen längs Hertsövägen samt efter Gräsörvägen inne på Hertsöfältet.

Är du intresserad av att medverka i studien?

År 2017 antog den svenska riksdagen ett nytt klimatpolitiskt ramverk som syftar till att ställa om Sverige till ett fossilfritt välfärdsland. Ambitionen är att Sveriges klimatomställning ska vara rättvis och brett förankrad i samhället. Inom forskningsprojektet Vems omställning? Det fossilfria samhällets platser, politik och etik studerar vi platser och aktörer i Sverige för vilka omställningen … Läs mer

Hertsöns bibliotek stänger 22 augusti

Hertsöns bibliotek ska flytta ut till moduler under tiden den gamla Hertsöskolan rivs och en ny byggs. För att kunna packa ihop ett helt bibliotek måste det stänga från 22 augusti. – Det är ett stort jobb att flytta ett bibliotek så vi börjar packa medan våra moduler färdigställs, säger Sofia Lundmark, enhetschef Hertsöns bibliotek. … Läs mer

Miljövänliga material ska testat på Hertsöns konstgräsplaner

Olivkärnor och specialsand kan vara lösningen på problemet med spridningen av mikroplaster från konstgräsplaner. Nu anläggs två testplaner på Hertsö IP som följs med spänning av kommunerna i de norra delarna av landet. Konstgräsplaner är överlag en stor investering och projektet på Hertsön är av intresse för alla kommuner. I förlängningen är det kommunerna som … Läs mer

Hertsö miljögård kan åter bli sommarfik

Sommaren 2021 väckte Luleå barnidrottsförening miljögården på Hertsön till liv under nio sommarveckor. Med bidrag från kommunen drev föreningen fik och mötesplats med feriearbetande ungdomar och handledare. Nu söker Luleå barnidrottsförening pengar från Luleå kommun för att även i sommar driva café och mötesplats på Hertsö miljögård. Kommunen ställer sig positiv till förslaget och ärendet … Läs mer

Hertsöns konditori ute till försäljning

början av 2019 fick Hertsön sitt första konditori och kafé. I centrumgallerian, bredvid Ica, har Mandeep ”Sonny” Kumar byggt upp konditoriet från grunden och har arbetat hårt i tre år där två av dessa varit utmanande pandemiår. Sonny Kumar flyttade till Sverige för sju år sedan och hade innan dess arbetat som konditor i Grekland … Läs mer