E-förslag om hundrastgård Hertsökullar

Kommunstaben
2023-05-09
E-förslag om hundrastgård Hertsökullar avvisat
Med hänvisning till att det finns en ställd motion inom en tvåårsperiod med bifall om hundrastgårdar.

KLF2022/228 ”Motion (KD) angående rastgårdar för hundar”.
Förslaget skickat till Stadsbyggnadsförvaltningen som en synpunkt.

Läs mera …

Lämna en kommentar