LULEÅ INDUSTRIPARK

Navet i den gröna industriella omställningen. Ett nytt industrikluster där tusentals nya jobb växer fram [...]

HYBRIT
HYBRIT

Initiativet startades av SSAB, LKAB och Vattenfall för att utveckla en ny teknik för vätgasbaserad järn- och ståltillverkning [...]

LKAB
LKAB:s ReeMAP

LKAB:s ReeMAP-anläggning blir en imponerande industrietablering ute på Svartön som är en del av Luleå Industripark.

Malmporten
MALMPORTEN

Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid [...]

30
TALGA

Detta är den första pilotanläggningen i Europa för naturliga grafitanoder [...]

30
SVARTÖBERGET

Hybrits pilotanläggning för lagring av vätgas invigd i Luleå. Det 100 kubikmeter stora bergrumslagret blir det första i världen [...]

NYA HERTSÖSKOLAN

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att Hertsöskolan inklusive tillhörande sporthall, fritidsgård och bibliotek ska byggas [...]

HYBRIT
LKAB
Malmporten
30
30
Nya byggprojekt - bl.a. Hertsöskolan
previous arrow
next arrow

Gamla Lövskärs­vägen stängs under sommaren – ny rutt via Kråkörvägen

Sommaren närmar sig med ledighet och turer mot Lövskär, de fina kolonilotterna och Hertsö ridhus som är populära platser för Luleåborna. Inom området sker också hög aktivitet inom vatten- och avloppsprojektet Östra länken, som byter ut, uppdaterar och låter vattnet rinna i nya vägar under jord – allt för att Luleåbor idag och i framtiden ska ha en trygg vattenförsörjning.

Lumires projektledare Lars Ekblad (bild nedan i texten) berättar mer om vilka vägar som stängs, leds om och vad som händer vid Lokmannavägen på Hertsön i sommar och framåt:

– Vi lägger nya vatten- och avloppsledningar mot gamla Lövskärsvägen, som går från Lokmannavägen. Vi startar vid Hertsö ridhus i maj och jobbar oss upp mot gamla Lövskärsvägen för att sedan knyta ihop dessa nya ledningar med ledningssystemen som finns vid Avaviksvägen, där vi började arbetet i höstas. Från 1 juni stängs gamla Lövskärvägen och trafiken leds om trafiken via Kråkörvägen. Vägen kommer att vara stängd fram till och med senhösten, prelimärt oktober.

Lämna en kommentar