LULEÅ INDUSTRIPARK

Navet i den gröna industriella omställningen.

HYBRIT
HYBRIT

SSAB, LKAB och Vattenfall utvecklar ny teknik för vätgasbaserad järn- och ståltillverkning [...]

HYBRIT
LKAB
LKAB:s ReeMAP

LKAB:s ReeMAP-anläggning blir en imponerande industrietablering ute på Svartön som är en del av Luleå Industripark.

LKAB
Malmporten
MALMPORTEN

Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid [...]

Malmporten
30
TALGA

Detta är den första pilotanläggningen i Europa för naturliga grafitanoder [...]

30
30
Hybrits pilotanläggning

Det 100 kubikmeter stora bergrumslagret blir det första i världen [...]

30
Tillfälliga Hertsöskolan

Gamla Lövskärs­vägen stängs under sommaren – ny rutt via Kråkörvägen

Sommaren närmar sig med ledighet och turer mot Lövskär, de fina kolonilotterna och Hertsö ridhus som är populära platser för Luleåborna. Inom området sker också hög aktivitet inom vatten- och avloppsprojektet Östra länken, som byter ut, uppdaterar och låter vattnet rinna i nya vägar under jord – allt för att Luleåbor idag och i framtiden ska ha en trygg vattenförsörjning.

Lumires projektledare Lars Ekblad (bild nedan i texten) berättar mer om vilka vägar som stängs, leds om och vad som händer vid Lokmannavägen på Hertsön i sommar och framåt:

– Vi lägger nya vatten- och avloppsledningar mot gamla Lövskärsvägen, som går från Lokmannavägen. Vi startar vid Hertsö ridhus i maj och jobbar oss upp mot gamla Lövskärsvägen för att sedan knyta ihop dessa nya ledningar med ledningssystemen som finns vid Avaviksvägen, där vi började arbetet i höstas. Från 1 juni stängs gamla Lövskärvägen och trafiken leds om trafiken via Kråkörvägen. Vägen kommer att vara stängd fram till och med senhösten, prelimärt oktober.

Lämna en kommentar