LULEÅ INDUSTRIPARK

Navet i den gröna industriella omställningen.

HYBRIT
HYBRIT

SSAB, LKAB och Vattenfall utvecklar ny teknik för vätgasbaserad järn- och ståltillverkning [...]

HYBRIT
LKAB
LKAB:s ReeMAP

LKAB:s ReeMAP-anläggning blir en imponerande industrietablering ute på Svartön som är en del av Luleå Industripark.

LKAB
Malmporten
MALMPORTEN

Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid [...]

Malmporten
30
TALGA

Detta är den första pilotanläggningen i Europa för naturliga grafitanoder [...]

30
30
Hybrits pilotanläggning

Det 100 kubikmeter stora bergrumslagret blir det första i världen [...]

30
Tillfälliga Hertsöskolan

Nu startar arbetet på Hertsöfältet

Nu inleds utbyggnaden av Luleå Industripark på Hertsöfältet. I juli startar markarbetena och redan i höst kan arbetet med de första industrietableringarna starta. ”Talga och troligtvis även Duroc avser att starta upp”, säger Robert Eriksson, projektchef för Luleå Industripark.

På den aktuella delen av Luleå Industripark, Hertsöfältet, planeras det för dels nya industrier som Talga som ska tillverka batterikomponenter, anoder, där naturlig grafit från Vittangi ska användas, och Fertiberia som ska tillverka klimatsmart konstgödsel. Men också flyttade industrier från Svartön som Lindab och Duroc som bygger nytt på Hertsöfältet.

– Nu går vi in i en fas där allt förberedande arbete med markanvisningar och planer övergår i faktiska byggnationer. Det känns förstås bra när det konkret börjar byggas, säger Robert Eriksson.

Utöver byggnationerna på Luleå Industripark byggs även en gång och cykelväg längs Hertsövägen.
– Det bygget kommer igång sent på hösten, under fjärde kvartalet och förhoppningsvis är vi klara till sommaren 2024, säger Emma Sailamaa.

Lämna en kommentar