LULEÅ INDUSTRIPARK

Navet i den gröna industriella omställningen.

HYBRIT
HYBRIT

SSAB, LKAB och Vattenfall utvecklar ny teknik för vätgasbaserad järn- och ståltillverkning [...]

HYBRIT
LKAB
LKAB:s ReeMAP

LKAB:s ReeMAP-anläggning blir en imponerande industrietablering ute på Svartön som är en del av Luleå Industripark.

LKAB
Malmporten
MALMPORTEN

Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid [...]

Malmporten
30
TALGA

Detta är den första pilotanläggningen i Europa för naturliga grafitanoder [...]

30
30
Hybrits pilotanläggning

Det 100 kubikmeter stora bergrumslagret blir det första i världen [...]

30
Tillfälliga Hertsöskolan

Pussel under hård tidspress

Fem stora industriprojekt krockar med utbyggnad av hamnen, och måste synkas med byggen av vägar, järnvägar, entreprenörsbostäder och tillståndsprocesser. Just nu läggs ett komplicerat pussel som avgör Luleås utveckling.

– Bara att säkerställa att all infrastruktur som krävs under byggstöket ska fungera är ett enormt jobb, säger Robert Eriksson, projektchef vid Luleå industripark.

Förutom kommunen är flera kommunala bolag inblandade i arbetet; Luleå Business Region, Luleå hamn, Luleå energi och Lumire.

– De flesta frågor överlappar varandra på något sätt. Men att jobba med något som globalt har så många blickar på sig är också riktigt häftigt.

Luleå är inte först ut i det som kallas den gröna revolutionen i norra Sverige, men staden ser ut att bli störst. Volymerna ökar hela tiden. Just nu räknar kommunen med att investeringarna kopplade till industriprojekten är uppe i 70–100 miljarder.

– Vi ansågs som förlorare ett tag. Vi missade Northvolt, Hybrit, H2 Green Steel. Men sakta men säkert började det röra på sig och vi såg att Luleå kommer att få en stor roll, säger Robert Eriksson.

Tunga industriprojekt har fallit på plats de senaste åren:

Talga står i startgroparna att börja bygga sin fabrik för batterikomponenter på Hertsöfältet.
LKAB ska anlägga den cirkulära industriparken Reemap på Svartön, där sällsynta jordartsmetaller och fosfor till mineralgödsel ska utvinnas ur gruvavfall.
Spanska Fertiberia har fått markanvisning på Hertsöfältet. En fabrik för tillverkning av grönt konstgödsel och grön ammoniak ska byggas.
Lägg till SSAB, som ställer om sin produktion till fossilfritt stål, och tyska Uniper, som planerar att anlägga en vätgashubb, kopplat till produktion av grönt fartygsbränsle.

Utåt ser det fortfarande ut som inget hänt, men i kulisserna pågår ett intensivt arbete. Robert Eriksson visar en lång lista från det senaste året: markanvisningar till LKAB, Fertiberia och mindre företag, avsiktsförklaringar med H2 Green Steel, SSAB och Uniper, en miljödom för schaktarbeten på Hertsöfältet och tillträde till del av LKAB:s nya mark.

Lämna en kommentar