Världens största mudderverk på väg till Luleå

Världens största grävmudderverk förbereds just nu inför transporten till Luleå. Skopan hos Magnor är 40 kubikmeter stor och mudderverket kan gräva på djup över 30 meter. Sjöfartsverket och Luleå Hamn skrev nyligen kontrakt med den första entreprenören som ska utföra muddringsarbeten i projekt Malmporten. Malmporten Dredging Contractors ska muddra fram till isläggningen och kontraktet är … Läs mer

Projekt Malmporten – då öppnas anbuden

Malmporten innebär att vinterfarleden till Luleå ska muddras till 15,2 meters djupgående och en ny djuphamn ska anläggas. Sjöfartsverket och Luleå hamn ansvarar för olika delar i projektet. – Jag lovar er, med regeringen i ryggen, det här kommer vi att göra. Tvivla inte på det, säger Joel Smith, tillförordnad generaldirektör för Sjöfartsverket när han … Läs mer

Transformatorerna som möjliggör Luleå Industripark

Luleå Energi investerar för framtiden. Den här gången gäller det fyra nya transformatorer som nyligen anlände till Luleå. Två av dem ska ersätta dagens befintliga trotjänare på erbäcken för att framtidssäkra elen åt Luleåbor. De andra två blir helt nya och möjliggör dustrisatsningarna i Luleå Industripark. Totalt fyra transformatorer har anlänt till Luleå. Dessutom är … Läs mer

Ytterligare 500 MW till industrisatsningarna i norra Sverige

Nya fördjupade analyser, anpassningar i driften och mer detaljerad information om anslutningarna gör att Svenska kraftnät kan öka tilldelningen med 500 MW effekt i Luleåområdet. ”Denna ökning kan vi genomföra utan att bygga nya ledningar och stationer utöver dem vi redan har kommunicerat”, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef Kraftsystem, Svenska kraftnät. Sedan tidigare har Svenska kraftnät … Läs mer

Lerbäcken – Hertsöfältet

Vattenfall Eldistribution tar det första steget med förstärkningarna av regionnätet till Luleå, en ledning mellan Lerbäcken och Hertsöfältet. Om projektet För att möjliggöra tillväxten i Luleå och samtidigt säkra en tillförlitlig och stabil elleverans, inleder nu Vattenfall Eldistribution arbetet med att bygga ut och förstärka regionnätet runt Luleå. Förstärkningarna i området ökar överföringskapaciteten till Luleå … Läs mer

Luleå får direkttåg till Helsingfors

Norrtåg vill skapa ett direkttåg mellan Luleå och Helsingfors. Planen är att trafiken ska komma igång i december 2024. ”Vi jobbar just nu med att försöka anpassa våra tågtider till vår finska samarbetspartner”, säger trafikutvecklare Martin Högqvist. Kan Helsingfors bli ett nytt resmål för Luleåborna? Det hoppas Norrtåg som tror att den gröna industriella industrirevolutionen … Läs mer

Ökat effektuttag till de planerade investeringarna i Norrland

Fördjupade analyser gör att Svenska kraftnät kan lämna förhandsbesked om ytterligare 500 MW i kapacitetsuttag till de stora planerade investeringarna i Norrland. Detta utöver de 2000 MW Svenska kraftnät lämnade besked om för drygt ett år sedan. I en kombination av nyindustrialisering och elektrifiering av bland annat ståltillverkning har Svenska kraftnät fått in ansökningar om … Läs mer

Pussel under hård tidspress

Fem stora industriprojekt krockar med utbyggnad av hamnen, och måste synkas med byggen av vägar, järnvägar, entreprenörsbostäder och tillståndsprocesser. Just nu läggs ett komplicerat pussel som avgör Luleås utveckling. – Bara att säkerställa att all infrastruktur som krävs under byggstöket ska fungera är ett enormt jobb, säger Robert Eriksson, projektchef vid Luleå industripark. Förutom kommunen … Läs mer

Gamla Lövskärs­vägen stängs under sommaren – ny rutt via Kråkörvägen

Sommaren närmar sig med ledighet och turer mot Lövskär, de fina kolonilotterna och Hertsö ridhus som är populära platser för Luleåborna. Inom området sker också hög aktivitet inom vatten- och avloppsprojektet Östra länken, som byter ut, uppdaterar och låter vattnet rinna i nya vägar under jord – allt för att Luleåbor idag och i framtiden … Läs mer

Stort intresse för provmuddringen 2023

Starten för projekt Malmporten närmar sig. I slutet av maj 2023 genomförs projektets andra provmuddring. Därför bjöd vi in till en träff för att ge intresserade information om insatsen och möjlighet att ställa frågor. På plats fanns representanter från Luleå Hamn AB, Sjöfartsverket och provmuddringsentreprenören Boskalis. Projektledare Max Bjurström (Sjöfartsverket) berättar mer om mötet, provmuddringen … Läs mer