Klimatsmarta transporter i Luleå

Inom ungefär åtta år kommer alla persontransporter i lokaltrafiken i Luleå vara helt klimatneutrala. Redan 2028 ska muddringen av farlederna in till Luleå Hamn och Luleå Hamns nya djuphamn vara klar, något som möjliggör effektivare sjötransporter där fartygens bränsleförbrukning och utsläpp sänks med upp till 40 %. Det är viktiga åtgärder för att klimatsäkra Luleå … Läs mer

Snart startar bygget av Kronanvägen

Äntligen startar bygget av Kronanvägen, som tidigare var tänkt att starta 2021 De förberedande arbetena med Kronanvägen har pågått under många år. Detaljprojekteringen av Kronanvägen beräknas vara klar efter årsskiftet 2022/2023 och därefter är vi redo för byggstart under våren 2023. Byggtiden beräknas till cirka tre år. Delar av det som blir Kronanvägen finns redan … Läs mer

Norrbotniabanan närmar sig Luleå

Norrbotniabanan, den nya järnvägen mellan Umeå och Luleå, är hett efterlängtad. Inte minst med tanke på den stora samhällsomställning som norra Sverige och Luleå befinner sig i. Trafikverket har nu startat planeringsarbetet för sträckan mellan Skellefteå och Luleå. fick kommunstyrelsens arbetsutskott information om projektet. För ett växande näringsliv och en växande befolkning är Norrbotniabanan avgörande. … Läs mer

Spräng- och grävjobb på gång

Inom vatten- och avloppsprojektet Östra Länken är det nu dags för arbete vid Hertsön mot Lövskär, som benämns som etapp två. Avloppssystemet ska fortsätta längre ut i området, för att göra det möjligt med nya etableringar vid det så kallade Hertsöfältet. För att kunna utföra arbetet som bland annat innefattar sprängning och grävarbete, genomförs först … Läs mer

Kronanvägen

I April startar detaljprojekteringen Kronanvägen är en viktig del i utvecklingen av Luleås nya bostadsområde Kronan. Detaljplanen för Kronanvägen vann laga kraft i november 2020. I januari 2021 beviljades igångsättningstillstånd och nu startar detaljprojekteringen. Kronanvägen ska vara färdigbyggd 2023. Hänsyn kommer att tas till gående och cyklister för att skapa tillgänglighet både under projektering och … Läs mer

Kronanvägen detaljplan

Del av Kronan 1:1, del av Hertsön 20:1 samt del av Bredviken 11:107 SBF 2018/302 Detaljplaneprogrammet för Kronanvägen blev antaget av Kommunfullmäktige i december 2017. Stadsbyggnadsnämnden fick i februari 2018 uppdrag att ta fram och anta en ny detaljplan för Kronanvägen. Nu är förprojekteringen och detaljplanearbetet för vägen påbörjat. Planförslaget visas för information och synpunkter … Läs mer

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com