Pussel under hård tidspress

Fem stora industriprojekt krockar med utbyggnad av hamnen, och måste synkas med byggen av vägar, järnvägar, entreprenörsbostäder och tillståndsprocesser. Just nu läggs ett komplicerat pussel som avgör Luleås utveckling. – Bara att säkerställa att all infrastruktur som krävs under byggstöket ska fungera är ett enormt jobb, säger Robert Eriksson, projektchef vid Luleå industripark. Förutom kommunen … Läs mer

Gamla Lövskärs­vägen stängs under sommaren – ny rutt via Kråkörvägen

Sommaren närmar sig med ledighet och turer mot Lövskär, de fina kolonilotterna och Hertsö ridhus som är populära platser för Luleåborna. Inom området sker också hög aktivitet inom vatten- och avloppsprojektet Östra länken, som byter ut, uppdaterar och låter vattnet rinna i nya vägar under jord – allt för att Luleåbor idag och i framtiden … Läs mer

Stort intresse för provmuddringen 2023

Starten för projekt Malmporten närmar sig. I slutet av maj 2023 genomförs projektets andra provmuddring. Därför bjöd vi in till en träff för att ge intresserade information om insatsen och möjlighet att ställa frågor. På plats fanns representanter från Luleå Hamn AB, Sjöfartsverket och provmuddringsentreprenören Boskalis. Projektledare Max Bjurström (Sjöfartsverket) berättar mer om mötet, provmuddringen … Läs mer

Logistiknavet i den gröna omställningen

Nya Luleå Hamn är logistiknavet i den gröna industriella revolutionen som sker inom ramen för Luleå Industripark och i regionen i stort. Det är här gods ska fraktas in och ut för de nya fossilfria industrierna; H2 Green Steel, LKAB, SSAB och ett flertal andra större industrier. Det finns även nya planer på en stor … Läs mer

Klimatsmarta transporter i Luleå

Inom ungefär åtta år kommer alla persontransporter i lokaltrafiken i Luleå vara helt klimatneutrala. Redan 2028 ska muddringen av farlederna in till Luleå Hamn och Luleå Hamns nya djuphamn vara klar, något som möjliggör effektivare sjötransporter där fartygens bränsleförbrukning och utsläpp sänks med upp till 40 %. Det är viktiga åtgärder för att klimatsäkra Luleå … Läs mer

Snart startar bygget av Kronanvägen

Äntligen startar bygget av Kronanvägen, som tidigare var tänkt att starta 2021 De förberedande arbetena med Kronanvägen har pågått under många år. Detaljprojekteringen av Kronanvägen beräknas vara klar efter årsskiftet 2022/2023 och därefter är vi redo för byggstart under våren 2023. Byggtiden beräknas till cirka tre år. Delar av det som blir Kronanvägen finns redan … Läs mer

Norrbotniabanan närmar sig Luleå

Norrbotniabanan, den nya järnvägen mellan Umeå och Luleå, är hett efterlängtad. Inte minst med tanke på den stora samhällsomställning som norra Sverige och Luleå befinner sig i. Trafikverket har nu startat planeringsarbetet för sträckan mellan Skellefteå och Luleå. fick kommunstyrelsens arbetsutskott information om projektet. För ett växande näringsliv och en växande befolkning är Norrbotniabanan avgörande. … Läs mer

Spräng- och grävjobb på gång

Inom vatten- och avloppsprojektet Östra Länken är det nu dags för arbete vid Hertsön mot Lövskär, som benämns som etapp två. Avloppssystemet ska fortsätta längre ut i området, för att göra det möjligt med nya etableringar vid det så kallade Hertsöfältet. För att kunna utföra arbetet som bland annat innefattar sprängning och grävarbete, genomförs först … Läs mer

Kronanvägen

I April startar detaljprojekteringen Kronanvägen är en viktig del i utvecklingen av Luleås nya bostadsområde Kronan. Detaljplanen för Kronanvägen vann laga kraft i november 2020. I januari 2021 beviljades igångsättningstillstånd och nu startar detaljprojekteringen. Kronanvägen ska vara färdigbyggd 2023. Hänsyn kommer att tas till gående och cyklister för att skapa tillgänglighet både under projektering och … Läs mer