Projekt Malmporten – då öppnas anbuden

Malmporten innebär att vinterfarleden till Luleå ska muddras till 15,2 meters djupgående och en ny djuphamn ska anläggas. Sjöfartsverket och Luleå hamn ansvarar för olika delar i projektet.

– Jag lovar er, med regeringen i ryggen, det här kommer vi att göra. Tvivla inte på det, säger Joel Smith, tillförordnad generaldirektör för Sjöfartsverket när han talar på konferensen Framtidens sjöfart som hålls i Luleå med 152 deltagare.

Om en vecka sker anbudsöppningen för muddringen av farleden, som Sjöfartsverket ansvarar för. Upphandlingen har delats upp i flera delar.

– Om allt ser bra ut och det inte överprövas så kommer vi i gång i höst, då kommer vi att börja muddra och sedan kommer vi att muddra konstant fram till dess att vi är klara, säger Joel Smith.

Farledsmuddringen i projekt Malmporten blir den största muddringen som har gjorts i Sverige.– Det finns inte kollektiv kunskap hos muddringsbolagen, de fyra till fem i världen som kan göra det här. Vi förväntar oss att det kan bli lite problem när man kommer igång, säger Joel Smith.

Det saknas inte stora utmaningar när sjöfarten till och från Luleå hamn förväntas öka, från 600 till 2200-2500 fartygsanlöp per år 2030. Hela isbrytarflottan är ålderstigen och behöver bytas ut. I juni kommer Sjöfartsverket att gå ut med en ny upphandling av isbrytare.

– Vi räknar med att vi har en av de nya isbrytarna på plats runt 2028, säger Joel Smith.

Dåvarande regeringen anslog 3,44 miljarder kronor till två nya isbrytare i den nationella infrastrukturplanen 2022. Frågan är hur långt pengarna räcker nu, då kostnaderna för material och utrustning dragit iväg.

– Även om det är uppräknat med inflation så är det definitivt i underkant för två isbrytare, konstaterar Joel Smith.

Lämna en kommentar