”Hertsöns badhus bästa exemplet på slöseri”

Kurirens ledarredaktion möter Anders Josefsson, som sedan 2010 är Moderaternas gruppledare i Luleå.

Foto 2024-04-22

Vad skulle bli bättre om ni kunde leda en borgerlig majoritet?
Kommunen skulle till att börja med hålla hårdare i slantarna. Badhuset på Hertsön är det bästa exemplet senaste åren på slöseri med skattepengar. Sett till totalkapaciteten i kommunen behövs det inte, utan handlar bara om fjäsk för väljarna på Hertsön.


Till Kurirens ledare

Lämna en kommentar